PHPCon Poland 2024

PDO_ODBC DSN

(PECL PDO_ODBC >= 0.1.0)

PDO_ODBC DSNODBC veya DB2 veritabanlarına bağlantı

Açıklama

PDO_ODBC Veri Kaynağı Adı (DSN) şu öğelerden oluşur:

DSN öneki

DSN öneki odbc: dizgesidir. DB2 kataloğunda veya ODBC sürücüsü yöneticisinde kataloglanmış bir veritabanına erişirken veritabanının kataloglanmış ismini DSN'ye ekleyebilirsiniz.

DSN

DB2 kataloğunda veya ODBC sürücüsü yöneticisinde kataloglanmış veritabanının ismi. Ayrıca, » http://www.connectionstrings.com/ adresinde açıklandığı gibi bir veritabanına bağlanmak için tam bir ODBC bağlantı dizgesi de belirtebilirsiniz.

UID

Bağlantı için kullanıcı ismi. DSN'de bir kullanıcı ismi belirtirseniz PDO, kurucudaki kullanıcı adı bağımsız değişkenini yok sayar.

PWD

Bağlantı için kullanıcı parolası. DSN'de bir kullanıcı ismi belirtirseniz PDO, kurucudaki kullanıcı adı bağımsız değişkenini yok sayar.

Örnekler

Örnek 1 - PDO_ODBC DSN örneği (ODBC sürücüsünün yöneticisi)

Aşağıdaki örnekte, ODBC sürücüsünün yöneticisinde testdb olarak kataloglanmış bir ODBC veritabanına bağlantı için kullanılan bir PDO_ODBC DSN'si gösterilmiştir.

odbc:testdb

Örnek 2 - PDO_ODBC DSN örneği (IBM DB2 katalogsuz bağlantısı)

Aşağıdaki örnekte, tam ODBC DSN sözdizimi kullanılarak SAMPLE adında bir IBM DB2 veritabanına erişim için kullanılan bir PDO_ODBC DSN'si gösterilmiştir.

odbc:DRIVER={IBM DB2 ODBC DRIVER};HOSTNAME=localhost;PORT=50000;
DATABASE=SAMPLE;PROTOCOL=TCPIP;UID=db2inst1;PWD=ibmdb2;

Örnek 3 - PDO_ODBC DSN örneği (Microsoft Access katalogsuz bağlantısı)

Aşağıdaki örnekte, tam ODBC DSN sözdizimi kullanılarak C:\db.mdb dosyasında saklanan bir Microsoft Access veritabanına erişim için kullanılan bir PDO_ODBC DSN'si gösterilmiştir.

odbc:Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};Dbq=C:\\db.mdb;Uid=Admin

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top