Kurulum

Uyarı

Bu eklentinin kullanımı PHP 5.5.0 itibariyle önerilmemekte olup PHP 7.0.0'da kaldırılmıştır. Bu eklentinin yerine ya mysqli ya da PDO_MySQL eklentisi kullanılmalıdır. MySQL API seçerken MySQL API'ye Bakış belgesi yardımcı olabilir. Bu işlevin yerine kullanılabilecekler:

Derlemek için, tercihe bağlı [DIR] MySQL kurulum dizinine işaret edecek şekilde, --with-mysql[=DIR] ayar seçeneğini kullanın.

Bu MySQL eklentisi MySQL 4.1.0 ve üzeri ile uyumlu olduğu halde, bu sürümlerin sağladığı fazladan özellikleri desteklemez. Bunun için, MySQLi eklentisini kullanın.

Eğer mysqli eklentisinin yanısıra mysql eklentisini de kurmak isterseniz uyuşmazlıkları önlemek için aynı istemci kütüphanesini kullanmanız gerekmektedir.

Linux Sistemlerde Kurulum

[DIR] MySQL istemci kütüphanesi (başlık ve kütüphane dosyaları) dosyalarının yolu olup bunlar » MySQL ile indirilebilir.

ext/mysql derleme zamanı destek matrisi
PHP Sürüm: Öntanımlı Yapılandırma Seçenekleri: mysqlnd Yapılandırma Seçenekleri: libmysqlclient Sürüm Bilgisi
4.x.x libmysqlclient Kullanılabilir değil etkisizleştirmek için --without-mysql MySQL öntanımlı olarak etkindir. MySQL istemci kütüphaneleri dahil edilir.
5.0.x, 5.1.x, 5.2.x libmysqlclient Kullanılabilir değil --with-mysql=[DIR] MySQL artık öntanımlı olarak etkin değildir ve MySQL istemci kütüphaneleri dahil edilmez.
5.3.x libmysqlclient --with-mysql=mysqlnd --with-mysql=[DIR] mysqlnd kullanılabilir oldu
5.4.x mysqlnd --with-mysql --with-mysql=[DIR] mysqlnd öntanımlı oldu

Windows Sistemlerde Kurulum

PHP 5.0.x, 5.1.x, 5.2.x

MySQL artık öntanımlı olarak etkin değildir, bu yüzden php_mysql.dll DLL'i php.ini içinde seçilmelidir. Ayrıca PHP, MySQL istemci kütüphanelerine de erişmeye gereksinim duyar. Windows PHP dağıtımında libmysql.dll isimli bir dosya bulunur ve PHP'nin MySQL ile konuşabilmesi için bu dosya Windows sistem PATH'inden erişilebilir olmalıdır. Bunu nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için "PHP dizinimi Windows'ta PATH değişkenine nasıl eklerim" başlıklı soruyu inceleyiniz. libmysql.dll'i Windows sistem dizinine kopyalamak işe yarasa da (çünkü sistem dizini öntanımlı olarak sistemin PATH'indedir), tavsiye edilmez.

Herhangi bir PHP eklentisinin (php_mysql.dll gibi) etkin kılınması sırasında, extension_dir PHP yönergesi de PHP eklentilerinin bulunduğu konumu gösterecek şekilde ayarlanmalıdır. Elle Windows Kurulumu Komutları'nı da inceleyiniz. PHP5 için örnek bir extension_dir değeri c:\php\ext'dir.

Bilginize:

Eğer HTTP sunucusunu başlatırken "Unable to load dynamic library './php_mysql.dll'" benzeri bir hata oluşuyorsa, bunun nedeni php_mysql.dll ve/veya libmysql.dll'in sistem tarafından bulunamamasıdır.

PHP 5.3.0+

MySQL Yerli Sürücü öntanımlı olarak etkindir. php_mysql.dll buna dahildir, fakat libmysql.dll artık ne gerekmekte ne de kullanılmaktadır.

MySQL Kurulum Notları

Uyarı

Bu eklenti recode eklentisiyle birlikte yüklendiğinde PHP'nin çakılması veya başlama sorunları ile karşılaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için recode eklentisine bakınız.

Bilginize:

Eğer (öntanımlı) latin karakter seti dışında karakter kümelerine ihtiyaç duyarsanız, karakter kümesi desteği ile derlenmiş olan harici bir libmysqlclient kurmalısınız.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top