PHP 7.4.24 Released!

Özkaynak Türleri

MySQL modülünde iki kaynak türü vardır. Birincisi veritabanı bağlantısı belirteci, ikincisi de sorgu sonuçlarını tutan kaynaktır.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top