Windows üzerine Elle PHP Kurulum Adımları

Web Sunucusunu seçin

IIS

IIS Windows'ta yerleşiktir. Windows Sunucusunda, IIS rolü Sunucu Yöneticisi üzerinden eklenebilir.CGI Rol Özelliği dahil edilmelidir. Windows Masaüstünde, IIS'nin Denetim Masası'ndaki Program Ekle/Kaldır aracılığıyla eklenmesi gerekir. Microsoft belgelerinde » ayrıntılı talimatlar bulunmaktadır. Masaüstü web uygulamaları ve web geliştirme için IIS/Express veya PHP Desktop da kullanılabilir.

Örnek 1 IIS ve PHP'yi yapılandırmak için komut satırı kullanımı


@echo off

REM http://windows.php.net/downloads/ adresinden PHP kurulumu için
REM .ZIP dosyasını indirin

REM PHP .ZIP dosyasını açtığınız dizinin yolunu phppath=c:\php
REM (sonda \ yok) olarak ayarlayın

REM Geçerli PHP işleyicilerini temizleyin:
%windir%\system32\inetsrv\appcmd clear config /section:system.webServer/fastCGI

REM PHP kurulu değilse aşağıdaki komut bir hata iletisi üretir.
REM Bu yok sayılabilir.
%windir%\system32\inetsrv\appcmd set config /section:system.webServer/handlers /-[name='PHP_via_FastCGI']

REM PHP işleyicisini ayarlayın
%windir%\system32\inetsrv\appcmd set config /section:system.webServer/fastCGI /+[fullPath='%phppath%\php-cgi.exe']
%windir%\system32\inetsrv\appcmd set config /section:system.webServer/handlers /+[name='PHP_via_FastCGI',path='*.php',verb='*',modules='FastCgiModule',scriptProcessor='%phppath%\php-cgi.exe',resourceType='Unspecified']
%windir%\system32\inetsrv\appcmd set config /section:system.webServer/handlers /accessPolicy:Read,Script

REM FastCGI Değişkenlerini Yapılandırın
%windir%\system32\inetsrv\appcmd set config -section:system.webServer/fastCgi /[fullPath='%phppath%\php-cgi.exe'].instanceMaxRequests:10000
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config -section:system.webServer/fastCgi /+"[fullPath='%phppath%\php-cgi.exe'].environmentVariables.[name='PHP_FCGI_MAX_REQUESTS',value='10000']"
%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config -section:system.webServer/fastCgi /+"[fullPath='%phppath%\php-cgi.exe'].environmentVariables.[name='PHPRC',value='%phppath%\php.ini']"

Apache

Windows için çeşitli Apache2 derlemeleri mevcuttur. ApacheLounge'un Apache2 derlemeleri önerilir, fakat but diğer seçenekler arasında otomatik kurulum araçları sağlayan XAMPP, WampServer ve BitNami bulunur. PHP, Apache'de mod_php veya mod_fastcgi aracılığıyla kullanılabilir. mod_php, aynı Visual C sürümü ve aynı CPU (x86 veya x64) ile oluşturulmuş bir TS Apache derlemesi gerektirir.

Derlenmiş paket seçimi

PHP'nin Windows derlemeleri » http://windows.php.net/download/ adresinden indirilebilir. Tüm derlemeler (PGO) en iyilenmiş olup QA ve GA sürümleri kapsamlı bir şekilde denenmiştir.

4 tür PHP derlemesi vardır:

  • Thread-Safe(TS) - tek süreçli web sunucular için - Apache ve mod_php gibi

  • Non-Thread-Safe(NTS) - IIS ve diğer FastCGI web sunucuları için - (Apache ve mod_fastcgi)- komut satırı betikleri için önerilir.

  • x86 - 32 bitlik sistemler için

  • x64 - 64 bitlik sistemler için

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-54
klaussantana at gmail dot com
3 years ago
If you're installing PHP 8.0.1 as Apache http server module, in httpd.conf you must use "php_module" in "LoadModule" directive instead of versioned names like in previous versions (aka, php5_module, php7_module, ...). Make the directive as follow:

LoadModule php_module "/path/to/php8apache2_4.dll"

I cracked my head over this...
To Top