CascadiaPHP 2024

Windows sistemlerinde Önerilen Yapılandırma

OpCache

OpCache'i etkinleştirmeniz önemle tavsiye edilir. Bu eklenti, Windows için PHP'ye dahildir. PHP betiklerini derler, en iyilendirir ve sayfa her yüklendiğinde yeniden derlenmemeleri için onları bellekte önbelleğe alır.

php.ini dosyasında şunu yapın:

Örnek 1 Önerilen OpCache Yapılandırması

opcache.enable=On
opcache.enable_cli=On
Ve http sunucusunu yeniden başlatın. Daha fazla bilgi için bkz: OpCache Yapılandırması

WinCache

Özellikle paylaşılan bir web barındırma ortamında IIS kullanılıyorsa veya ağ bağlantılı dosya depolama (NAS) kullanılıyorsa, WinCache kullanılması önerilir. WinCache, PHP 8.0.0'dan itibaren artık desteklenmemektedir.

Tüm PHP Uygulamaları, WinCache dosya önbelleği özelliğinden otomatik olarak yararlanır. Dosya sistemi işlemleri bellekte önbelleğe alınır.

WinCache ayrıca kullanıcı nesnelerini bellekte önbelleğe alabilir ve bunları php.exe veya php-cgi.exe süreçleri arasında paylaşabilir (nesneleri istekler arasında paylaşır).

Birçok büyük http uygulamasının, WinCache kullanıcı nesnesi önbelleğini kullanmak için bir eklenti, uzantı veya yapılandırma seçeneği vardır.

Yüksek başarıma ihtiyacınız varsa uygulamalarınızda nesne önbelleğini kullanmalısınız.

PHP eklentilerini dizininize bir WinCache DLL (veya tgz) indirmek için (php.ini'nizdeki extensions_dir) bkz: » http://pecl.php.net/package/WinCache

php.ini dosyasında şunu yapın:

Örnek 2 Önerilen WinCache Yapılandırması

extension=php_wincache.dll
wincache.fcenabled=1
wincache.ocenabled=1 ; removed as of wincache 2.0.0.0
Daha fazla bilgi için bkz: WinCache Yapılandırması

IIS Yapılandırması

IIS Yöneticisinde, FastCGI modülünü kurun ve PHP-CGI.exe (PHP.exe değil) yoluna `.php` için bir işleyici eşlemi ekleyin.

IIS yapılandırmasını betik olarak oluşturmak için APPCMD komut satırı aracını kullanabilirsiniz.

Veritabanı

Muhtemelen bir Veritabanı Sunucusuna ihtiyacınız olacaktır. Çoğu veritabanının PHP eklentisi vardır. Siteniz çok fazla trafik almıyorsa, veritabanı sunucunuzu http sunucunuzla aynı sunucuda çalıştırabilirsiniz. Birçok veritabanı sunucusu Windows üzerinde çalışır.

PHP, mysqli ve pdo_mysql eklentilerini içerir.

Bkz: » https://dev.mysql.com/downloads/windows/

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top