Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Runkit Configuration Options
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
runkit.superglobal "" INI_PERDIR  
runkit.internal_override "0" INI_SYSTEM  
INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları Yapılandırma ayarlarının yeri bölümünde bulunabilir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

runkit.superglobal string
Comma-separated list of variable names to be treated as superglobals. This value should be set in the systemwide php.ini file, but may work in perdir configuration contexts depending on your SAPI.

Örnek 1 Custom Superglobals with runkit.superglobal=_FOO,_BAR in php.ini

<?php
function show_values() {
echo
"Foo is $_FOO\n";
echo
"Bar is $_BAR\n";
echo
"Baz is $_BAZ\n";
}

$_FOO = 'foo';
$_BAR = 'bar';
$_BAZ = 'baz';

/* Displays foo and bar, but not baz */
show_values();
?>
runkit.internal_override bool
Enables ability to modify/rename/remove internal functions.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top