Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

InterBase configuration options
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
ibase.allow_persistent "1" INI_SYSTEM  
ibase.max_persistent "-1" INI_SYSTEM  
ibase.max_links "-1" INI_SYSTEM  
ibase.default_db NULL INI_SYSTEM  
ibase.default_user NULL INI_ALL  
ibase.default_password NULL INI_ALL  
ibase.default_charset NULL INI_ALL  
ibase.timestampformat "%Y-%m-%d %H:%M:%S" INI_ALL  
ibase.dateformat "%Y-%m-%d" INI_ALL  
ibase.timeformat "%H:%M:%S" INI_ALL  
INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları Yapılandırma ayarlarının yeri bölümünde bulunabilir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

ibase.allow_persistent bool

Whether to allow persistent connections to Firebird/InterBase.

ibase.max_persistent int

The maximum number of persistent Firebird/InterBase connections per process. New connections created with ibase_pconnect() will be non-persistent if this number would be exceeded.

The maximum number of Firebird/InterBase connections per process, including persistent connections.

ibase.default_db string

The default database to connect to when ibase_[p]connect() is called without specifying a database name. If this value is set and SQL safe mode is enabled, no other connections than to this database will be allowed.

ibase.default_user string

The user name to use when connecting to a database if no user name is specified.

ibase.default_password string

The password to use when connecting to a database if no password is specified.

ibase.default_charset string

The character set to use when connecting to a database if no character set is specified.

ibase.timestampformat string

ibase.dateformat string

ibase.timeformat string

These directives are used to set the date and time formats that are used when returning dates and times from a result set, or when binding arguments to date and time parameters.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top