PHP Velho Oeste 2024

Kurulum

itibariyle, bu eklenti » PECL deposuna taşınmış olup artık PHP kaynak paketinde dağıtılmamaktatır.7.4.0

Bu PECL eklentisini kurma bilgisi kılavuzun PECL eklentisinin kurulması başlıklı faslında bulunabilir. Yeni dağıtımlar, indirmeler, kaynak dosyaları, sürdürücü bilgileri ve CHANGELOG gibi ek bilgiler şu adreste bulunabilir: » https://pecl.php.net/package/ibase.

To enable Firebird/InterBase support configure PHP --with-interbase[=DIR], where DIR is the Firebird/InterBase base install directory, which defaults to /usr.

Bilginize: Note to Win32/Win64 Users

Bu eklentinin çalışabilmesi için bazı DLL dosyalarının bulunduğu yerlerin Windows sistem PATH'ında tanımlı olması gerekir. Bunun nasıl yapılacağı SSS altında "PHP dizinimi Windows'ta PATH'a nasıl eklerim" başlığı altında açıklanmıştır. Eklenti, DLL dosyaları PHP dizininden Windows system dizinine taşındığında da çalışırsa da (çünkü system dizini sistem PATH'ında zaten vardır) bu önerilmez. Bu eklentinin çalışabilmesi için bulunduğu dizine PATH üzerinden erişebilmesi gereken dosyanın ismi: fbclient.dll,gds32.dll

If you installed the Firebird/InterBase database server on the same machine PHP is running on, you will have this DLL already and fbclient.dll,gds32.dll (gds32.dll is generated from the installer for legacy applications) will already be in the PATH.

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
6
rockeur941 at hotmail dot com
15 years ago
On version 2.0 or higher of Firebird, the library is now fbclient.dll. But, fbclient.dll can be rename on gds32.dll, on Windows System for compatibility. The library gds32.dll is for older version of firebird.

Pour les version récentes (2 et plus) de Firebird, la librairie est maintenant fbclient.dll. La librairie gds32.dll était pour les anciennes versions. Il est possible de renommer fbclient.dll en gds32.dll pour les différentes compatibilités pour les application déjà existantes.
up
5
teson
14 years ago
Add interbase.so to MAMP / OSX

get xcode and macports.
install m4 through macports
download php-source corresponding to mamp-version

create symblinks needed
from http://www.ibexpert.net/forum/viewtopic.phpf=13&t=7&start=0&st=0&sk=t&sd=a

# in short:
# (backslash = keep on same row)
cd /usr
sudo mkdir -p local/firebird/lib

sudo ln -s /Library/Frameworks/Firebird.framework/Firebird \
local/firebird/lib/libfbclient.dylib

sudo ln -s /Library/Frameworks/Firebird.framework/Headers/ \
local/firebird/include

#create .so
sudo su

cd /path-to-php-source/ext/interbase

/Applications/MAMP/bin/php5/bin/phpize

./configure --with-interbase=/usr/local/firebird

make

#install so to mamp-ext.dir
cp modules/interbase.so \
/Applications/MAMP/bin/php5/lib/ \
php/extensions/no-debug-non-zts-20050922

#add to /Applications/MAMP/conf/php5/php.ini
[firebird]
extension = interbase.so
ibase.allow_persistent = "1"
ibase.max_persistent = "-1"
ibase.max_links = "-1"
ibase.default_db = null
ibase.default_user = NULL
ibase.default_password = NULL
ibase.default_charset = NULL
ibase.timestampformat = "%Y-%m-%d %H:%M:%S"
ibase.dateformat = "%Y-%m-%d"
ibase.timeformat = "%H:%M:%S"

#restart mamp - interbase should show in phpinfo
#enjoy!
up
-4
hiddenmailbox at yandex dot ru
12 years ago
I tried to add extension php_interbase.dll on my php (WinXp PHP as Apche2.2 module).
I had a problem while starting web server:
"unable to load dynamic lybrary php_interbase.dll"
Solution was to add file fbclient.dll into php folder. (Not gds32.dll)
To Top