Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Tekilleştirilmiş ODBC Yapılandırma Yönergeleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
odbc.default_db * NULL INI_ALL  
odbc.default_user * NULL INI_ALL  
odbc.default_pw * NULL INI_ALL  
odbc.allow_persistent "1" INI_SYSTEM  
odbc.check_persistent "1" INI_SYSTEM  
odbc.max_persistent "-1" INI_SYSTEM  
odbc.max_links "-1" INI_SYSTEM  
odbc.defaultlrl "4096" INI_ALL  
odbc.defaultbinmode "1" INI_ALL  
odbc.default_cursortype "3" INI_ALL  

Bilginize: * ile imlenmiş girdiler henüz gerçeklenmemiştir.

INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları Yapılandırma ayarlarının yeri bölümünde bulunabilir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

odbc.default_db string

odbc_connect() veya odbc_pconnect() işlevinde belirtilmediği takdirde kullanılacak ODBC veri kaynağı.

odbc.default_user string

odbc_connect() veya odbc_pconnect() işlevinde belirtilmediği takdirde kullanılacak kullanıcı ismi.

odbc.default_pw string

odbc_connect() veya odbc_pconnect() işlevinde belirtilmediği takdirde kullanılacak parola.

odbc.allow_persistent bool

Kalıcı ODBC bağlantılarına izin verilecekse: On.

odbc.check_persistent bool

Tekrar kullanmadan önce bağlantı geçerli mi diye bakılacaksa: On

odbc.max_persistent int

Süreç başına azami kalıcı ODBC bağlantı sayısı.

Kalıcı bağlantılar dahil, süreç başına azami ODBC bağlantı sayısı.

odbc.defaultlrl int

LONG alanlar için değişkende döndürülen bayt sayısı. Ayrıntılar için odbc_longreadlen() işlevine bakınız.

int türünde bir değer kullanıldığında değer baytların sayısıdır. Büyük bayt değerleri için kullanılabilecek birimlerin gösterimleri hakkında bilgiyi bu SSS altında bulabilirsiniz.
odbc.defaultbinmode int

İkil verilerin ele alınış tarzı. Ayrıntılar için odbc_binmode() işlevine bakınız.

odbc.default_cursortype int

ODBC imleç türü. Olası değerler: SQL_CURSOR_FORWARD_ONLY, SQL_CURSOR_KEYSET_DRIVEN, SQL_CURSOR_DYNAMIC ve SQL_CURSOR_STATIC (öntanımlı).

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top