Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Tekilleştirilmiş ODBC Yapılandırma Yönergeleri
İsim Öntanımlı Değeri Değişiklik Yeri Sürüm Bilgisi
odbc.default_db * NULL PHP_INI_ALL  
odbc.default_user * NULL PHP_INI_ALL  
odbc.default_pw * NULL PHP_INI_ALL  
odbc.allow_persistent "1" PHP_INI_SYSTEM  
odbc.check_persistent "1" PHP_INI_SYSTEM  
odbc.max_persistent "-1" PHP_INI_SYSTEM  
odbc.max_links "-1" PHP_INI_SYSTEM  
odbc.defaultlrl "4096" PHP_INI_ALL  
odbc.defaultbinmode "1" PHP_INI_ALL  
odbc.default_cursortype "3" PHP_INI_ALL PHP 5.3.0'dan beri kullanılabilmektedir.

Bilginize: * ile imlenmiş girdiler henüz gerçeklenmemiştir.

PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları için Yapılandırma ayarlarının yeri bölümüne bakınız.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

odbc.default_db string

odbc_connect() veya odbc_pconnect() işlevinde belirtilmediği takdirde kullanılacak ODBC veri kaynağı.

odbc.default_user string

odbc_connect() veya odbc_pconnect() işlevinde belirtilmediği takdirde kullanılacak kullanıcı ismi.

odbc.default_pw string

odbc_connect() veya odbc_pconnect() işlevinde belirtilmediği takdirde kullanılacak parola.

odbc.allow_persistent boolean

Kalıcı ODBC bağlantılarına izin verilecekse: On.

odbc.check_persistent boolean

Tekrar kullanmadan önce bağlantı geçerli mi diye bakılacaksa: On

odbc.max_persistent integer

Süreç başına azami kalıcı ODBC bağlantı sayısı.

Kalıcı bağlantılar dahil, süreç başına azami ODBC bağlantı sayısı.

odbc.defaultlrl integer

LONG alanlar için değişkende döndürülen bayt sayısı.

integer türünde bir değer kullanıldığında değer baytların sayısıdır. Büyük bayt değerleri için kullanılabilecek birimlerin gösterimleri hakkında bilgiyi bu SSS altında bulabilirsiniz.
odbc.defaultbinmode integer

İkil verilerin ele alınış tarzı.

odbc.default_cursortype integer

ODBC imleç türü. Olası değerler: SQL_CURSOR_FORWARD_ONLY, SQL_CURSOR_KEYSET_DRIVEN, SQL_CURSOR_DYNAMIC ve SQL_CURSOR_STATIC (öntanımlı).

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top