PHPCon Poland 2024

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Zlib eklentisi, istek yapan tarayıcı desteklediği takdirde, sayfaların şeffaf olarak sıkıştırılmasını sağlar. Eklentinin php.ini yapılandırma dosyasında üç yönergesi vardır.

Zlib Yapılandırma Yönergeleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
zlib.output_compression "0" INI_ALL  
zlib.output_compression_level "-1" INI_ALL  
zlib.output_handler "" INI_ALL  
INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları Yapılandırma ayarlarının yeri bölümünde bulunabilir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

zlib.output_compression bool/int

Sayfanın şeffaf olarak sıkıştırılıp sıkıştırılmayacağı. Bu yönergeye php.ini içinde veya Apache yapılandırmasında "On" değerini belirtirseniz ve tarayıcı istek yaparken bir "Accept-Encoding: gzip" veya "deflate" başlığı gönderirse sayfalar sıkıştırılır ve çıktıya istek yapılan başlığa göre (sırasıyla) "Content-Encoding: gzip" veya "Vary: Accept-Encoding" başlığı eklenir. Çalışma anında herhangi bir çıktı göndermeden önce de bu yönergeye "On" atanabilir.

Bu seçenek "On"/"Off" değerlerinden başka tamsayı değerler de kabul eder. Tamsayı değerle çıktı tamponunun boyutunu belirleyebilirsiniz (öntanımlı olarak 4 kB'tır).

Bilginize:

Bu yönergeye "On" atandığı takdirde output_handler boş olmalıdır! Yerine zlib.output_handler kullanılmalıdır.

zlib.output_compression_level int

Çıktının şeffaf olarak sıkıştırılması için kullanılacak sıkıştırma seviyesi. 0 (sıkıştırma yok) ile 9 (en fazla sıkıştırma) arasında bir değer olarak belirtilir. Öntanımlı değer -1 olup, kullanılacak sıkıştırma seviyesine sunucu karar verir.

zlib.output_handler string

php.ini dosyanızda zlib.output_compression yönergesini etkin kılmışsanız ek çıktı eylemcileri belirtemezsiniz. Bu ayar output_handler gibi yapılır fakat birlikle kullanılamazlar.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top