PHP 8.1.0 RC 4 available for testing

Özkaynak Türleri

Bu eklenti gzopen() işlevinden dönen bir dosya tanıtıcısı tanımlar. PHP 8.0.0 öncesinde zlib.deflate ve zlib.inflate özkaynakları da tanımlıydı.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top