Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

FORCE_GZIP (int)
FORCE_DEFLATE (int)
ZLIB_ENCODING_RAW (int)
RFC 1951'e göre DEFLATE algoritması.
ZLIB_ENCODING_DEFLATE (int)
RFC 1950'ye göre ZLIB sıkıştırma algoritması.
ZLIB_ENCODING_GZIP (int)
RFC 1952'ye göre GZIP algoritması.
ZLIB_FILTERED (int)
ZLIB_HUFFMAN_ONLY (int)
ZLIB_FIXED (int)
ZLIB_RLE (int)
ZLIB_DEFAULT_STRATEGY (int)
ZLIB_BLOCK (int)
ZLIB_NO_FLUSH (int)
ZLIB_PARTIAL_FLUSH (int)
ZLIB_SYNC_FLUSH (int)
ZLIB_FULL_FLUSH (int)
ZLIB_FINISH (int)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top