PHPCon Poland 2024

Örnekler

Bu örnek geçici bir dosya açar ve içine bir deneme dizgesi yazdıktan sonra dosya içeriğini iki defa basar.

Örnek 1 - Küçük bir Zlib örneği

<?php

$filename
= tempnam('/tmp', 'zlibtest') . '.gz';
echo
"<html>\n<head></head>\n<body>\n<pre>\n";
$s = "Only a test, test, test, test, test, test, test, test!\n";

// dosyayı azami sıkıştırmayla açalım
$zp = gzopen($filename, "w9");

// dizgeyi dosyaya yazalım
gzwrite($zp, $s);

// dosyayı kapatalım
gzclose($zp);

// dosyayı okumak için açalım
$zp = gzopen($filename, "r");

// 3 karakter okuyalım
echo gzread($zp, 3);

// dosyayı sonuna kadar çıktılayıp kapatalım.
gzpassthru($zp);
gzclose($zp);

echo
"\n";

// dosyayı açıp içeriğini basalım (ikinci kez).
if (readgzfile($filename) != strlen($s)) {
echo
"Zlib işlevlerinde hata!";
}
unlink($filename);
echo
"</pre>\n</body>\n</html>\n";

?>

Örnek 2 - Ardışık sıkıştırma ve açma arayüzü örneği

<?php
// GZIP sıkıştırması gerçekleştirelim:
$deflateContext = deflate_init(ZLIB_ENCODING_GZIP);
$compressed = deflate_add($deflateContext, "Sıkıştırılacak veri", ZLIB_NO_FLUSH);
$compressed .= deflate_add($deflateContext, ", biraz daha", ZLIB_NO_FLUSH);
$compressed .= deflate_add($deflateContext, " ve biraz daha!", ZLIB_FINISH);

// GZIP sıkıştırmasını açalım:
$inflateContext = inflate_init(ZLIB_ENCODING_GZIP);
$uncompressed = inflate_add($inflateContext, $compressed, ZLIB_NO_FLUSH);
$uncompressed .= inflate_add($inflateContext, NULL, ZLIB_FINISH);
echo
$uncompressed;
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Sıkıştırılacak veri, biraz daha, ve biraz daha!
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top