PHP 8.1.24 Released!

Giriş

Bu modül, gzip sıkıştırmalı dosyalarla (sıkıştırılmamış olanlarla da fakat soketlerle değil) çalışabilen dosya sistemi işlevlerinin bazıları üzerinden gzip (.gz) sıkıştırmalı dosyaların okunup yazılabilmesini sağlar.

Bilginize:

PHP .gz uzantılı dosyalar için bir fopen sarmalayıcısı da içerir. Bu konuda daha fazla bilgi için bkz: zlib://

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-5
Anon
4 years ago
This introduction is incomplete because it lacks the information that the module can be used to use HTTP gzip compression with the 'zlib.output_compression' and 'zlib.output_compression_level' configuration settings.

Please be aware that cross-site scripting should be disabled when using HTTP compression because of possible BREACH attacks.
To Top