zlib://

bzip2://

zip://

zlib:// -- bzip2:// -- zip://Sıkıştırma Akımları

Açıklama

compress.zlib:// ve compress.bzip2://

zlib: akımın fread() ve diğer dosya sistemi işlevleriyle birlikte kullanılabilmesi dışında gzopen() gibi çalışır. Bu, ':' karakterleri içeren dosya adlarındankaynaklanan belirsizlikler nedeniyle kullanımdan kaldırılmıştır; yerine compress.zlib:// kullanın.

compress.zlib:// ve compress.bzip2:// sırasıyla gzopen() ve bzopen() ile eşdeğer olup fopencookie'yi desteklemeyen sistemlerde bile çalışır.

ZIP eklentisi zip: sarmalayıcı kaydeder. PHP 7.2.0 ve libzip 1.2.0+ sürümlerinden itibaren, şifrelenmiş arşivler için parola desteği eklendi ve parolaların akım bağlamları tarafından sağlanmasına izin verildi. Parolalar, 'password' akım bağlamı seçeneği kullanılarak atanabilir.

Kullanımı

  • compress.zlib://dosya.gz
  • compress.bzip2://dosya.bz2
  • zip://archive.zip#dizin/dosya.txt

Seçenekler

Sarmalayıcı Özeti
Özellik Destek
allow_url_fopen ile sınırlı Hayır
Okuma izni Evet
Yazma izni Evet (zip:// hariç)
Ekleme izni Evet (zip:// hariç)
Aynı anda okumaya ve yazmaya izin Hayır
stat() desteği Hayır, sıkıştırlmış dosyaların durum bilgilerini almak için normal file:// sarmalayıcısını kullanın.
unlink() desteği Hayır, sıkıştırlmış dosyaları silmek için normal file:// sarmalayıcısını kullanın.
rename() desteği Hayır
mkdir() desteği Hayır
Supports rmdir() Hayır

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 6 notes

up
18
lewa::cpan.org
7 years ago
One-liners to gzip and ungzip a file:

copy('file.txt', 'compress.zlib://' . 'file.txt.gz');

copy('compress.zlib://' . 'file.txt.gz', 'file.txt');
up
5
feodor at ctm dot ru
8 years ago
Prior to PHP 5.6 i used code like
<?php
file_get_contents
("compress.zlib://php://input");
?>
to read gz-compressed or plain input file. Not it doesn't work.
Simple workaround :
<?php
//file_get_contents("compress.zlib://php://input");

class gzip_header_filter8 extends php_user_filter {
private
$filtered = 0;
public function
filter($in, $out, &$consumed, $closing) {
while (
$bucket = stream_bucket_make_writeable($in)) {
if(
$this->filtered == 0) {
$header_len = 8;
$header = substr($bucket->data, 0, 8);
$flags = ord($header[1]);
if(
$flags & 0x08) {
// a filename is present
$header_len = strpos($bucket->data, "\0", 8) + 1;
}
$bucket->data = substr($bucket->data, $header_len);
$this->filtered = $header_len;
}
$consumed += $bucket->datalen;
stream_bucket_append($out, $bucket);
}
return
PSFS_PASS_ON;
}
}

stream_filter_register('gzip_header_filter8', 'gzip_header_filter8');

$READ_LEN = 64*1024;
$MAX_BUF_LEN = $READ_LEN*1024;

$mode_plain=true;
$src=fopen("php://input","rb"); //test if OK!!!!
$magic_number=fread($src,2);
$input="";
if(
strlen($magic_number)==2)
if(
(
ord($magic_number[0])==31)
&& (
ord($magic_number[1])==139)
)
{
$mode_plain=false;
stream_filter_append($src, "gzip_header_filter8", STREAM_FILTER_READ);
stream_filter_append($src, "zlib.inflate", STREAM_FILTER_READ);
}
else
{
$input=$magic_number;
}

/* read starts here*/
$k = 0;
while (!
feof($src) && $k <= $MAX_BUF_LEN) {
$inp = fread($src,$READ_LEN);
$k += strlen($inp);
$input.=$inp;
}
echo
$input;
fclose($src);
?>
up
11
alvaro at demogracia dot com
12 years ago
Example on how to read an entry from a ZIP archive (file "bar.txt" inside "./foo.zip"):

<?php

$fp
= fopen('zip://./foo.zip#bar.txt', 'r');
if(
$fp ){
while( !
feof($fp) ){
echo
fread($fp, 8192);
}
fclose($fp);
}

?>

Also, apparently, the "zip:" wrapper does not allow writing as of PHP/5.3.6. You can read http://php.net/ziparchive-getstream for further reference since the underlying code is probably the same.
up
1
arava dot box at gmail dot com
4 years ago
This is the solution how to read stream from zip:

$fp = fopen('zip://foo.zip#bar.txt', 'r');
if( $fp ){
while( !feof($fp) ){
echo fread($fp, 8192);
}
fclose($fp);
}
up
3
joshualross at gmail dot com
16 years ago
I had a difficult time finding how to use compress.zlib with an http resource so I thought I would post what I found
<?php
$file
= 'compress.zlib://http://www.example.com/myarchive.gz';
$fr = fopen($file, 'rb');
?>

Per the bugreport I found here (http://bugs.php.net/bug.php?id=29045)
up
-21
eragonjml at googlemail dot com
10 years ago
@alvaro at demogracia dot com

well in fact that is wrong!
right code is:

<?php

$fp
= fopen('compress.zip://./foo.zip#bar.txt', 'r');
if(
$fp ){
while( !
feof($fp) ){
echo
fread($fp, 8192);
}
fclose($fp);
}

?>

as you might see you just have to add a "compress."

maybe when you posted this note is was right (2 years ago) but today its wrong... :/

sry for my english i am german :)
To Top