PHPCon Poland 2024

file://

file://Yerel dosya sistemine erişim

Açıklama

file:// sarmalayıcısı PHP ile kullanılan öntanımlı sarmalayıcı olup yerel dosya sistemini temsil eder. Göreli (/, \, \\ veya bir Windows sürücü harfi ile başlamayan) bir dosya yolu belirtilirse, bu çalışma dizininize göre uygulanır. Çoğu durumda bu, değiştirilmediği sürece betiğin bulunduğu dizindir. CLI sapi kullanıldığında, komut dosyasının çağrıldığı dizin, öntanımlı dizin olur.

fopen() ve file_get_contents() gibi bazı işlevlerle, include_path isteğe bağlı olarak göreli yollar için de aranabilir.

Kullanımı

  • /dosyaya/yol/dosya.ext
  • göreli/dosyaya/yol/dosya.ext
  • fileInCwd.ext
  • C:/dosyaya/yol/winfile.ext
  • C:\dosyaya\yol\winfile.ext
  • \\smbserver\share\dosyaya\yol\dosya\winfile.ext
  • file:///dosyaya/yol/dosya/dosya.ext

Seçenekler

Sarmalayıcı Özeti
Özellik Destek
allow_url_fopen ile sınırlı Hayır
Okuma izni Evet
Yazma izni Evet
Ekleme izni Evet
Aynı anda okuma ve yazma izni Evet
stat() desteği Evet
unlink() desteği Evet
rename() desteği Evet
mkdir() desteği Evet
rmdir() desteği Evet

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top