expect://

expect://Süreçlerle Etkileşim Akımları

Açıklama

expect:// sarmalayıcısı ile açılan akımlar sürecin standart girdi, standart çıktı ve standart hatasına PTY üzerinden erişim sağlar.

Bilginize: Bu sarmalayıcı öntanımlı olarak etkin değildir
expect:// sarmalayıcısını kullanmak için, » PECL'de bulunan » Expect eklentisinin kurulması gerekir.

expect:// (PECL)

Kullanımı

  • expect://command

Seçenekler

Sarmalayıcı Özeti
Özellik Destek
allow_url_fopen ile sınırlı Hayır
Okuma izni Evet
Yazma izni Evet
Ekleme izni Evet
Aynı anda okuma ve yazma izni Hayır
stat() desteği Hayır
unlink() desteği Hayır
rename() desteği Hayır
mkdir() desteği Hayır
rmdir() desteği Hayır

Örnekler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top