Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Dosya sistemi ve akımlar ile ilgili yapılandırma seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
allow_url_fopen "1" INI_SYSTEM  
allow_url_include "0" INI_SYSTEM PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanımı önerilmiyor.
user_agent NULL INI_ALL  
default_socket_timeout "60" INI_ALL  
from "" INI_ALL  
auto_detect_line_endings "0" INI_ALL PHP 8.1.0 itibariyle kullanımı önerilmiyor.
sys_temp_dir "" INI_SYSTEM  

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

allow_url_fopen bool

Bu seçenek, dosyalar gibi URL nesnelerine erişimi mümkün kılan fopen URL sarmalayıcılarını etkinleştirir. HTTP ve FTP protokollerini kullanarak uzak dosyalara erişmek için öntanımlı sarmalayıcılar mevcuttur. zlib gibi bazı eklentilerle ek sarmalayıcılar devreye sokulabilir.

allow_url_include bool

Bu yönerge, fopen URL sarmalayıcılarını şu işlevlerde kullanabilmeyi mümkün kılar: include, include_once, require ve require_once.

Bilginize:

Bu yönerge allow_url_fopen yönergesinin 'On' olmasını gerektirir.

user_agent string

PHP için gönderilecek kullanıcı aracısını tanımlar.

default_socket_timeout int

Soketlere dayalı akımlar için öntanımlı zaman aşımı (saniye cinsinden). Negatif değer belirtilirse zaman aşımı sonsuz olur.

from string

Kimliği doğrulanmamış FTP bağlantılarında ve sırasıyla ftp ve http sarmalayıcıları kullanılırken HTTP bağlantıları için From başlığının değeri olarak kullanılacak e-posta adresi.

auto_detect_line_endings bool

'On' atandığı takdirde, PHP hangi tür satırsonu karakteri (Unix, MS-DOS veya Macintosh) kullanıldığını saptamak için fgets() ve file() işlevlerinde veriyi inceler.

PHP'nin Mac sistemleriyle birlikte çalışabilirliğini sağlar ama öntanımlı değeri Off'tur, çünkü ilk satıra bakarak satırsonu kuralını belirlemeye çalışmak çok az da olsa başarımı düşürücü etki yapar ve ayrıca Unix sistemlerinde öğe ayracı olarak satırbaşı karakteri kullananlar açısından geriye doğru uyumluluğu ortadan kaldırır.

sys_temp_dir string

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
116
Pistachio
12 years ago
I'm surprised this isn't mentioned in docs here, but to set these values at runtime use "ini_set()". For example:

<?php
ini_set
("auto_detect_line_endings", true);

// Now I can invoke fgets() on files that contain silly \r line endings.
?>
To Top