http://

https://

http:// -- https://HTTP'lere erişim

Açıklama

Sarmalayıcı, HTTP GET yöntemini kullanarak HTTP üzerinden dosyalara/kaynaklara salt okunur erişim sağlar. Öntanımlı olarak HTTP 1.0 GET kullanılır. İsme dayalı sanal konakları işleme isteği ile birlikte bir Host: başlığı gönderilir. php.ini dosyası veya akım bağlamı kullanılarak bir user_agent dizesi yapılandırılırsa, o da isteğe dahil edilir.

Akım, kaynağın gövdesine (body) erişime izin verir; başlıklar $http_response_header değişkeninde saklanır.

Belgeninin geldiği kaynağın URL'sini bilmek önemliyse (tüm yönlendirmeler işlendikten sonra), akım tarafından döndürülen yanıt başlıklarının işlenmesi gerekir.

from yönergesi, eğer ayarlanmışsa ve Bağlam seçenekleri ve bağımsız değişkenleri tarafından geçersiz kılınmamışsa From: başlığı için kullanılacaktır.

Kullanımı

  • http://example.com
  • http://example.com/dosya.php?var1=val1&var2=val2
  • http://kullanıcı:parola@example.com
  • https://example.com
  • https://example.com/dosya.php?var1=val1&var2=val2
  • https://kullanıcı:parola@example.com

Seçenekler

Sarmalayıcı Seçenekleri
Özellik Destek
allow_url_fopen ile sınırlı Evet
Okuma izni Evet
Yazma izni Hayır
Ekleme izni Hayır
Aynı anda okuma ve yazma izni Kullanılamaz
stat() desteği Hayır
unlink() desteği Hayır
rename() desteği Hayır
mkdir() desteği Hayır
rmdir() desteği Hayır

Örnekler

Örnek 1 - Yönlendirmelerin ardından nereye geldiğimizi saptamak

<?php
$url
= 'http://www.example.com/redirecting_page.php';

$fp = fopen($url, 'r');

$meta_data = stream_get_meta_data($fp);
foreach (
$meta_data['wrapper_data'] as $response) {

/* Yönlendirildik mi? */
if (strtolower(substr($response, 0, 10)) == 'location: ') {

/* $url'yi yönlendirildiğimiz yere güncelle' */
$url = substr($response, 10);
}

}

?>

Notlar

Bilginize: HTTPS sadece openssl eklentisi etkin olduğunda desteklenir.

HTTP bağlantıları salt-okunurdur; bir HTTP kaynağına dosya kopyalamak veya veri yazmak desteklenmez.

Örneğin, POST ve PUT isteklerinin gönderilmesi HTTP Bağlamlarının yardımıyla yapılabilir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
5
Rainer Perske
8 years ago
Passing authentication information in the URL as in "https://user:password@example.com" works for HTTP "Basic" access authentication but not for HTTP "Digest" access authentication. You can use the cURL functions for servers requesting HTTP "Digest" access authentication.
up
4
dwalton at acm dot org
17 years ago
As it says on this page:

"The stream allows access to the body of the resource; the headers are stored in the $http_response_header variable. Since PHP 4.3.0, the headers are available using stream_get_meta_data()."

This one sentence is the only documentation I have found on the mysterious $http_response_header variable, and I'm afraid it's misleading. It implies that from 4.3.0 onward, stream_get_meta_data() ought to be used in favor of $http_response_header.

Don't be fooled! stream_get_meta_data() requires a stream reference, which makes it ONLY useful with fopen() and related functions. However, $http_response_header can be used to get the headers from the much simpler file_get_contents() and related functions, which makes it still very useful in 5.x.

Also note that even when file_get_contents() and friends fail due to a 4xx or 5xx error and return false, the headers are still available in $http_response_header.
up
-2
NEA at AraTaraBul dot com
16 years ago
HTTP post function;

<?php
function post_it($datastream, $url) {

$url = preg_replace("@^http://@i", "", $url);
$host = substr($url, 0, strpos($url, "/"));
$uri = strstr($url, "/");

$reqbody = "";
foreach(
$datastream as $key=>$val) {
if (!empty(
$reqbody)) $reqbody.= "&";
$reqbody.= $key."=".urlencode($val);
}

$contentlength = strlen($reqbody);
$reqheader = "POST $uri HTTP/1.1\r\n".
"Host: $host\n". "User-Agent: PostIt\r\n".
"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n".
"Content-Length: $contentlength\r\n\r\n".
"$reqbody\r\n";

$socket = fsockopen($host, 80, $errno, $errstr);

if (!
$socket) {
$result["errno"] = $errno;
$result["errstr"] = $errstr;
return
$result;
}

fputs($socket, $reqheader);

while (!
feof($socket)) {
$result[] = fgets($socket, 4096);
}

fclose($socket);

return
$result;
}
?>
up
-13
Sinured
16 years ago
If you want to send more than one custom header, just make header an array:

<?php
$default_opts
= array(
'http' => array(
'user_agent' => 'Foobar',
'header' => array(
'X-Foo: Bar',
'X-Bar: Baz'
)
)
);
stream_context_get_default($default_opts);
readfile('http://www.xhaus.com/headers');
?>
To Top