PHP 8.1.0 RC 2 available for testing

Bağlam seçenekleri ve değiştirgeleri

PHP, tüm dosya sistemi ve akım sarmalayıcılarla kullanılabilen çeşitli bağlam seçenekleri ve değiştirgelerine sahiptir. Bağlam stream_context_create() ile oluşturulur. Seçenekler stream_context_set_option() ile değiştirgeleri ise stream_context_set_params() ile atanır.

İçindekiler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top