CascadiaPHP 2024

Bağlam seçenekleri ve bağımsız değişkenleri

PHP, tüm dosya sistemi ve akım sarmalayıcılarla kullanılabilen çeşitli bağlam seçenekleri ve bağımsız değişkenlerine sahiptir. Bağlam stream_context_create() ile oluşturulur. Seçenekler stream_context_set_option() ile bağımsız değişkenleri ise stream_context_set_params() ile atanır.

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top