Zip bağlamı seçenekleri

Zip bağlamı seçenekleriZip bağlamı seçeneklerinin listesi

Açıklama

Zip bağlamı seçenekleri zip sarmalayıcılar için kullanılabilir.

Seçenekler

password

Şifreli arşiv için kullanılacak parolayı belirtmek için kullanılır.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PHP 7.2.0, PECL zip 1.14.0 password eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - Basit password kullanım örneği

<?php
// Şifreli arşivi oku
$opts = array(
'zip' => array(
'password' => 'secret',
),
);
// bağlamı oluştur...
$context = stream_context_create($opts);

// ...ve veriyi çekip almak için onu kullan
echo file_get_contents('zip://test.zip#test.txt', false, $context);

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top