PHP 8.1.28 Released!

Bağlam bağımsız değişkenleri

Bağlam bağımsız değişkenleriBağlam bağımsız değişkeni listeleme

Açıklama

Bu bağımsız değişkenler bir bağlama stream_context_set_params() işlevi kullanılarak atanabilir.

Bağımsız Değişkenler

notification callable

Bir akımda bir olayın sonucunda tetiklenecek geri çağırım işlevi.

Daha fazla bilgi için stream_notification_callback() işlevine bakınız.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top