PHP 8.0.24 Released!

stream_context_set_params

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

stream_context_set_paramsBir akım/sarmalayıcı/bağlam için değiştirgeleri tanımlar

Açıklama

stream_context_set_params(resource $bağlam, array $değiştirgeler): bool

Belirtilen bağlamın değiştirgelerini tanımlar.

Değiştirgeler

bağlam

Değiştirgelerin uygulanacağı bağlam özkaynağı.

değiştirgeler

Tanımlanacak değiştirgeleri $değiştirgeler['değiştirge_adı'] = "değiştirge_değeri"; ilişkisiyle içeren dizi.

Desteklenen değiştirgeler
değiştirge_adı Amacı
bildirim Bir akımın bir bildirim ile her tetiklenişinde çağrılacak kullanıcı tanımlı geri çağırım işlevinin adı. Sadece http:// ve ftp:// akım sarmalayıcılarında desteklenir.
seçenekler bağlam seçenekleri ve değiştirgeleri kapsamında seçenekleri içeren dizi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top