stream_context_set_params

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

stream_context_set_paramsBir akım/sarmalayıcı/bağlam için bağımsız değişkenleri tanımlar

Açıklama

stream_context_set_params(resource $bağlam, array $bağımsız_değişkenler): true

Belirtilen bağlamın bağımsız değişkenlerini tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

bağlam

Bağımsız değişkenlerin uygulanacağı bağlam özkaynağı.

bağımsız_değişkenler

Tanımlanacak bağımsız değişkenleri $bağımsız_değişkenler['bağımsız_değişken_adı'] = "bağımsız_değişken_değeri"; ilişkisiyle içeren dizi.

Desteklenen bağımsız değişkenler
bağımsız_değişken_adı Amacı
bildirim Bir akımın bir bildirim ile her tetiklenişinde çağrılacak kullanıcı tanımlı geri çağırım işlevinin adı. Sadece http:// ve ftp:// akım sarmalayıcılarında desteklenir.
seçenekler bağlam seçenekleri ve bağımsız değişkenleri kapsamında seçenekleri içeren dizi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top