CascadiaPHP 2024

stream_socket_shutdown

(PHP 5 >= 5.2.1, PHP 7, PHP 8)

stream_socket_shutdownÇift yönlü bağlantıyı kapatır

Açıklama

stream_socket_shutdown(resource $akım, int $kip): bool

Bir çift yönlü bağlantıyı tamamen veya kısmen kapatır.

Bilginize:

İlişkili tampon veya tamponlar, boşaltılabilir ya da boşaltılamaz.

Bağımsız Değişkenler

akım

stream_socket_client() gibi bir işlevle açılmış bir akım.

kip

Şu sabitlerden biri olabilir: STREAM_SHUT_RD (okumayı kapatır), STREAM_SHUT_WR (yazmayı kapatır) veya STREAM_SHUT_RDWR (hem okumayı hem de yazmayı kapatır).

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - stream_socket_shutdown() örneği

<?php

$server
= stream_socket_server('tcp://127.0.0.1:1337');
$client = stream_socket_client('tcp://127.0.0.1:1337');

var_dump(fputs($client, "hello"));

stream_socket_shutdown($client, STREAM_SHUT_WR);
var_dump(fputs($client, "hello")); // çalışmaz

?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

int(5)

Notice: fputs(): send of 5 bytes failed with errno=32 Broken pipe in
test.php on line 9
int(0)

Ayrıca Bakınız

  • fclose() - Açık bir dosya tanıtıcısını kapatır

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
5
Daniel J
3 years ago
Be wary of using stream_socket_shutdown with a TLS socket. The socket is closed without sending the "close_notify" message required by TLS protocol.

To correctly close a TLS socket, use fclose() instead, which internally calls OpenSSL's SSL_shutdown() function.
up
2
Anonymous
2 years ago
As Daniel J has pointed out, stream_socket_shutdown doesn't send the TLS close_notify message. In some instances, it's a preferred function over fclose (to trigger stream_select, for example).

To use this function correctly with TLS, use stream_socket_enable_crypto($fp, false); before shutting down the socket.
up
1
jgotti
11 years ago
Just a note to say that if you encounter problem closing some sockets using fclose in a multi client server, you should really give this one a try.

Spent a full day trying to resolve this issue using stream_socket_shutdown($clientStream,STREAM_SHUT_RDWR);
finally do the trick.
To Top