stream_filter_register

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

stream_filter_registerKullanıcı tanımlı bir akım süzgecini etkin kılar

Açıklama

stream_filter_register(string $süzgeç, string $sınıf): bool

stream_filter_register() işlevi dosya sistemi işlevleriyle (fopen(), fread() gibi) kullanılmak üzere kendi süzgecinizi tanımlamanıza izin verir.

Bağımsız Değişkenler

süzgeç

Süzgecin ismi.

sınıf

Bir süzgeci gerçeklemek için, php_user_filter'a bir eklenti olarak, üye işlevlerle bir sınıf tanımlamanız gerekir. Süzgecinizin ekli olduğu akım üzerinde okuma ve yazma işlemleri yaparken, PHP tüm veriyi süzgecinizden (ve akıma ekli diğer süzgeçlerden) geçirerek verinin istendiği gibi değiştirilmesini sağlar. Yöntemleri tamamen php_user_filter sınıfında açıklandığı gibi gerçeklemeniz gerekir. -- Başka türlü yaparsanız süzgecin ne yapacağı belli olmaz.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

süzgeç zaten tanımlı bir süzgeçse false döner.

Örnekler

Örnek 1 - foo-bar.txt akımında büyük harfe dönüşüm süzgeci

Aşağıdaki örnekte, foo-bar.txt akımında okunup yazılan tüm harfleri büyük harfe çeviren strtoupper isimli bir süzgeç gerçeklenmektedir.

<?php

/* Kendi süzgecimizi tanımlayalım */
class strtoupper_filter extends php_user_filter {
function
filter($giriş, $çıkış, &$tüketilen, $kapanış)
{
while (
$bakla = stream_bucket_make_writeable($giriş)) {
$bakla->data = strtoupper($bakla->data);
$tüketilen += $bakla->datalen;
stream_bucket_append($çıkış, $bakla);
}
return
PSFS_PASS_ON;
}
}

/* Süzgecimizi PHP'ye tanıtalım */
stream_filter_register("strtoupper", "strtoupper_filter")
or die(
"Süzgecin tanıtımı başarısız oldu");

$fp = fopen("foo-bar.txt", "w");

/* Süzgeci açık akıma ekleyelim */
stream_filter_append($fp, "strtoupper");

fwrite($fp, "Line1\n");
fwrite($fp, "Word - 2\n");
fwrite($fp, "Easy As 123\n");

fclose($fp);

/* İçeriği tekrar okuyalım */
readfile("foo-bar.txt");

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

LINE1
WORD - 2
EASY AS 123

Örnek 2 - Çok sayıda süzgeç ismiyle eşleşen soysal bir süzgeç sınıfının tanıtımı

<?php

/* Kendi süzgeç sınıfımızı tanımlayalım */
class string_filter extends php_user_filter {
var
$mode;

function
filter($giriş, $çıkış, &$tüketilen, $kapanış)
{
while (
$bakla = stream_bucket_make_writeable($giriş)) {
if (
$this->mode == 1) {
$bakla->data = strtoupper($bakla->data);
} elseif (
$this->mode == 0) {
$bakla->data = strtolower($bakla->data);
}

$tüketilen += $bakla->datalen;
stream_bucket_append($çıkış, $bakla);
}
return
PSFS_PASS_ON;
}

function
onCreate()
{
if (
$this->filtername == 'str.toupper') {
$this->mode = 1;
} elseif (
$this->filtername == 'str.tolower') {
$this->mode = 0;
} else {
/* PHP'nin başka str.* süzgeçlerine bakması için
başarısızlığı raporluyoruz */
return false;
}

return
true;
}
}

/*Süzgecimizi PHP'ye tanıtalım */
stream_filter_register("str.*", "string_filter")
or die(
"Süzgeç tanıtılamadı");

$fp = fopen("foo-bar.txt", "w");

/* Süzgeci açık akıma ekleyelim.
Burada str.tolower süzgecini de ekleyebilirdik. */
stream_filter_append($fp, "str.toupper");

fwrite($fp, "Line1\n");
fwrite($fp, "Word - 2\n");
fwrite($fp, "Easy As 123\n");

fclose($fp);

/* İçeriği tekrar okuyalım */
readfile("foo-bar.txt");
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

LINE1
WORD - 2
EASY AS 123

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top