stream_socket_recvfrom

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

stream_socket_recvfromBağlı olsun ya da olmasın bir soketten veri alır

Açıklama

stream_socket_recvfrom(
    resource $soket,
    int $uzunluk,
    int $seçenekler = 0,
    ?string &$adres = null
): string|false

stream_socket_recvfrom() işlevi uzak bir soketten uzunluk baytlık veri alır.

Bağımsız Değişkenler

soket

Uzak soket.

uzunluk

soket'tan alınacak bayt sayısı.

seçenekler

seçenekler şunların bir birleşimi olarak belirtilebilir:

seçenekler için olası değerler
STREAM_OOB Band dışı veri alınır.
STREAM_PEEK Veri soketten alınır fakat tampon okunmamış bırakılır. Sonraki fread() veya stream_socket_recvfrom() çağrıları aynı veriyi görür.

adres

Belirtildiği takdirde uzak soketin adresi olarak ele alınır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda okunan veri dizge olarak, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 - stream_socket_recvfrom() örneği

<?php
/* localhost üzerinde 1234 portuna bir sunucu soketi açalım */
$server = stream_socket_server('tcp://127.0.0.1:1234');

/* Bir bağlantı kabul edelim */
$socket = stream_socket_accept($server);

/* Band dışı veri olarak bir paket yakalayalım (MTU boyutu 1500 olsun) */
echo "Alınan band dışı veri: '" .
stream_socket_recvfrom($socket, 1500, STREAM_OOB) . "'\n";

/* Normal band dışı veriye bir göz atalım ama okunmamış bırakalım */
echo "Veri: '" . stream_socket_recvfrom($socket, 1500, STREAM_PEEK) . "'\n";

/* Aynı paketi tekrar alalım ama bu sefer tampondan silelim */
echo "Veri: '" . stream_socket_recvfrom($socket, 1500) . "'\n";

/* Portu kapatalım */
fclose($socket);
fclose($server);
?>

Notlar

Bilginize:

uzunluk bayttan daha uzun bir veri alınırsa, verinin alındığı soketin türüne bağlı olarak (UDP gibi) fazla baytlar iptal edilebilir.

Bilginize:

Sokete dayalı akımlar üzerindeki stream_socket_recvfrom() çağrıları, tamponlu akım işlevlerinden (fread() veya stream_get_line() gibi) sonra, veriyi soketten akım tamponunu devreden çıkararak doğrudan doğruya okur.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
23
cweiske at php dot net
14 years ago
Note that stream_socket_recvfrom() bypasses stream wrappers including TLS/SSL. While reading from an encrypted stream with fread() will return decrypted data, using stream_socket_recvfrom() will give you the original encrypted bytes.
up
6
MagicalTux at php dot net
13 years ago
This method may return a peer address not compatible with stream_socket_sendto() if in ipv6.

The ip returned by recvfrom is not within brackets ([]), and has the port appended, which makes it look like ::1:1234. To cut it properly, use strrpos()
up
2
raat1979 at gmail dot com
8 years ago
Basically there is currently no real way to determine what the position of the Out of band data is in the tcp/ip stream.

However, it seems that In my current environment (winsock: Windows / PHP 5.3.0) you do not peek beyond the OOB byte unless the buffer is empty
reads do read beyond the OOB data. (I'll check my linux box later)

You should be able to figure out the position of the OOB data by peeking and reading from the regular stream
although it would not be 100% reliable as we do read beyond the OOB data when nothing is in front of it.
depending on the high level protocol it might be possible
to handle the specific "no data in front of out-of-band data" case

<?php
echo "<pre>";
$sockets = stream_socket_pair(STREAM_PF_INET, STREAM_SOCK_STREAM, STREAM_IPPROTO_IP);
$reader=$sockets[0];
$writer=$sockets[1];

stream_socket_sendto($writer,"abc");
stream_socket_sendto($writer,"xyZ",STREAM_OOB); // ONLY THE LAST BYTE IS MARKED AS OOB DATA
stream_socket_sendto($writer,"def");

echo
"\r\n";
echo
"Test 1, Peeking beyond oob when the read buffer becomes empty\r\n";
echo
"The data order is 'abcxyZdef'\r\n";
stream_select($r=array($reader), $w=array(), $x=array($reader),5);
echo
"has regular:";var_dump(count($r)!==0);
echo
"has oobData:";var_dump(count($x)!==0);
echo
"<span style='color:blue' >Peek (9) regular:".stream_socket_recvfrom($reader,9,STREAM_PEEK)."</span>\r\n";
echo
"<span style='color:green'>Peek (1) OobData:".stream_socket_recvfrom($reader,9,STREAM_OOB|STREAM_PEEK)."</span>\r\n";
echo
"<span style='color:black'>READ (4) regular:".stream_socket_recvfrom($reader,4)."</span>\r\n";
echo
"<span style='color:blue' >Peek (9) regular:".stream_socket_recvfrom($reader,9,STREAM_PEEK)."</span>\r\n";
echo
"<span style='color:black'>READ (1) regular:".stream_socket_recvfrom($reader,1)."</span>\r\n";
echo
"<span style='color:blue' >Peek (9) regular:".stream_socket_recvfrom($reader,9,STREAM_PEEK)."</span>\r\n";
// read the OOB data
echo "<span style='color:red' >READ (9) OobData:".stream_socket_recvfrom($reader,9,STREAM_OOB)."</span>\r\n";

echo
"<span style='color:blue' >Peek (9) regular:".stream_socket_recvfrom($reader,9,STREAM_PEEK)."</span>\r\n";

fclose($sockets[0]);
fclose($sockets[1]);
echo
"</pre>";
?>
outputs:
Test 1, Peeking beyond oob when the read buffer becomes empty
The data order is 'abcxyZdef'
has regular:bool(true)
has oobData:bool(true)
Peek (9) regular:abcxy
Peek (1) OobData:Z
READ (4) regular:abcx
Peek (9) regular:y
READ (1) regular:y
Peek (9) regular:def
READ (9) OobData:Z
Peek (9) regular:def

<?php
echo "<pre>";
$sockets = stream_socket_pair(STREAM_PF_INET, STREAM_SOCK_STREAM, STREAM_IPPROTO_IP);
$reader=$sockets[0];
$writer=$sockets[1];

stream_socket_sendto($writer,"Z",STREAM_OOB); // ONLY THE LAST BYTE IS MARKED AS OOB DATA
stream_socket_sendto($writer,"abcxydef");

echo
"<hr/>";
echo
"\r\n";
echo
"Test 2, peek if there is nothing in front of the OOB data\r\n";
echo
"The data order is 'Zabcxydef'\r\n";
stream_select($r=array($reader), $w=array(), $x=array($reader),5);
echo
"has regular:";var_dump(count($r)!==0);
echo
"has oobData:";var_dump(count($x)!==0);
echo
"<span style='color:blue'>peek (9) regular:".stream_socket_recvfrom($reader,9,STREAM_PEEK)."</span>\r\n";
echo
"<span style='color:red' >Peek (9) OobData:".stream_socket_recvfrom($reader,9,STREAM_OOB)."</span>\r\n";
echo
"<span style='color:blue'>peek (9) regular:".stream_socket_recvfrom($reader,9,STREAM_PEEK)."</span>\r\n";
echo
"</pre>";
?>
Outputs:
Test 2, peek if there is nothing in front of the OOB data
The data order is 'Zabcxydef'
has regular:bool(true)
has oobData:bool(true)
peek (9) regular:abcxydef
Peek (9) OobData:Z
peek (9) regular:abcxydef
To Top