stream_context_set_option

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

stream_context_set_optionBir akım/sarmalayıcı/bağlam için bir seçenek tanımlar

Açıklama

stream_context_set_option(
    resource $akım_veya_bağlam,
    string $sarmalayıcı,
    string $seçenek,
    mixed $değer
): bool
stream_context_set_option(resource $akım_veya_bağlam, array $seçenekler): bool

Belirtilen bağlam için bir seçenek tanımlar. sarmalayıcı seçenek'ine değer atar.

Bağımsız Değişkenler

akım_veya_bağlam

Seçenekleri uygulanacağı akım veya bağlam özkaynağı.

sarmalayıcı

Sarmalayıcı ismi (protokol olmayabilir). Akımlarla ilgili seçenekler bağlam seçenekleri ve bağımsız değişkenleri sayfasında bulunabilir.

seçenek

Seçeneğin ismi

değer

seçenek değeri.

seçenekler

akım_veya_bağlam için atanacak seçenekler.

Bilginize:

seçenekler dizisi üyeleri $seçenekler['seçenek_adı'] = "değer"; olan bir ilişkisel dizi olmalıdır.

Ayrıca bakınız: Bağlam seçenekleri ve bağımsız değişkenleri.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top