stream_get_contents

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

stream_get_contentsAkımdan kalanı bir dizgeye okur

Açıklama

stream_get_contents ( resource $akım , int $uzunluk = -1 , int $konum = 0 ) : string

Evvelce açılmış bir akımla çalışması ve belirtilen akım'da kalan içeriğin konum'dan itibaren uzunluk bayta kadar kısmını döndürmesi dışında file_get_contents() işlevi gibidir.

Değiştirgeler

akım

fopen() gibi bir işlevden döndürülmüş bir akım özkaynağı.

uzunluk

Okunacak azami bayt sayısı. Öntanımlı değer -1 olup tamponda kalan tüm baytların okunacağı anlamına gelir.

konum

Okuma işlemine başlamadan önce gösterici buraya konumlanır.

Dönen Değerler

Başarısızlık durumunda false aksi takdirde bir dizge döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 konum değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - stream_get_contents() örneği

<?php

if ($stream fopen('http://www.example.com''r')) {
    
// 10. bayttan itibaren tüm sayfayı basalım
    
echo stream_get_contents($stream, -110);

    
fclose($stream);
}


if (
$stream fopen('http://www.example.net''r')) {
    
// İlk 5 baytı basalım
    
echo stream_get_contents($stream5);

    
fclose($stream);
}

?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

  • fgets() - Dosya tanıtıcısından bir satır döndürür
  • fread() - Dosyayı ikil kipte okur
  • fpassthru() - Bir dosya tanıtıcısında kalan verinin tamamını çıktılar

add a note add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
10
clarck dot smith at gmail dot com
9 years ago
In that case when stream_get_contents/fread/fgets or other stream reading functions block indefinitely your script because they don't reached the limit of bytes to read use the socket_get_meta_data function to figure out the number of the bytes to read. It returns an array that contains a key named 'unread_bytes' and then pass that number to your favourite stream reading functions second parameter to read from the stream.

Maybe a good workaround to use the stream_select function, and set the socket to non-blocking mode with the use of stream_set_blocking($stream, 0). In this case the socket reading functions work properly.

Cheers, Ervin
up
11
vasiliy at hotger dot com
9 years ago
It is important to know that stream_get_contents behaves differently with different versions of PHP. Consider the following

<?php

$handle
= fopen('file', 'w+'); // truncate + attempt to create
fwrite($handle, '12345'); // file position > 0
rewind($handle); // position = 0
$content = stream_get_contents($handle); // file position = 0 in PHP 5.1.6, file position > 0 in PHP 5.2.17!
fwrite($handle, '6789');
fclose($handle);

/**
*
* 'file' content
*
* PHP 5.1.6:
* 67895
*
* PHP 5.2.17:
* 123456789
*
*/
?>

As a result, stream_get_contents() affects file position in 5.1, and do not affect file position in 5.2 or better.
up
1
m rahman
10 years ago
When omitting the parameter $maxlength, any received bytes are stacked up until the underlying stream is not readable anymore, the the function returns that stack in one piece.
up
0
Mike Shiyan
4 years ago
stream_get_contents() can be used instead of fread() even with local files.
up
-12
divinity76+nospam at gmail dot com
5 years ago
/*
* problem: stream_get_contents blocks / is very slow.
* I have tried
* 1: stream_set_blocking, doesn't make a difference.
* 2: stream_get_meta_data['unread_bytes'] = ITS BUGGED, ALWAYS SAYS 0.
* 3: feof(): ALSO EFFING BLOCKING
* 4: my_stream_get_contents hack... kinda working! :D
*/
function my_stream_get_contents ($handle, $timeout_seconds = 0.5)
{
    $ret = "";
    // feof ALSO BLOCKS:
    // while(!feof($handle)){$ret.=stream_get_contents($handle,1);}
    while (true) {
        $starttime = microtime(true);
        $new = stream_get_contents($handle, 1);
        $endtime = microtime(true);
        if (is_string($new) && strlen($new) >= 1) {
            $ret .= $new;
        }
        $time_used = $endtime - $starttime;
        // var_dump('time_used:',$time_used);
        if (($time_used >= $timeout_seconds) || ! is_string($new) ||
                 (is_string($new) && strlen($new) < 1)) {
            break;
        }
    }
    return $ret;
}
To Top