PHP 8.1.0 Released!

stream_set_blocking

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

stream_set_blockingAkımın engelleme kipini ayarlar

Açıklama

stream_set_blocking(resource $akım, bool $kip): bool

Belirtilen akım'ın engelleme kipini ayarlar.

Bu işlev, engellenmeyen kipi destekleyen her akımla çalışır (şimdilik, normal dosyalar ve soket akımları).

Değiştirgeler

akım

Dosya tanıtıcı.

kip

false belirtilirse engellenmeyen kipe, true belirtilirse engellenen kipe geçilir. Bu, fgets() ve fread() gibi akımdan okuma yapan işlevleri etkiler. Engellenmeyen kipte bir fgets() çağrısı hemen dönerken, engellenen kipte akımdan veriyi alana kadar bekler.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Notlar

Bilginize:

Windows'ta, bunun yerel dosyalar üzerinde etkisi yoktur. Yerel dosyalar için engellenmeyen G/Ç Windows'ta desteklenmez.

Ayrıca Bakınız

  • stream_select() - Belirtilen akım dizisi üzerinde belirtilen zaman aşımı ile select() sistem çağrısının eşdeğeri olarak çalışır
add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
24
Anonymous
8 years ago
On Windows this function does not work with pipes opened with proc_open (https://bugs.php.net/bug.php?id=47918, https://bugs.php.net/bug.php?id=34972, https://bugs.php.net/bug.php?id=51800)
up
12
MagicalTux at ookoo dot org
15 years ago
When you use fwrite() on a non-blocking stream, data isn't discarded silently as t dot starling said.

Remember that fwrite() returns an int, and this int represents the amount of data really written to the stream. So, if you see that fwrite() returns less than the amount of written data, it means you'll have to call fwrite() again in the future to write the remaining amount of data.

You can use stream_select() to wait for the stream to be available for writing, then continue writing data to the stream.

Non-blocking streams are useful as you can have more than one non-blocking stream, and wait for them to be available for writing.
up
-26
ayon at hyurl dot com
4 years ago
It is necessary to be noted that stream_set_blocking() and stream_set_timeout() does not work width standard I/O streams, such as STDIN and STDOUT.
To Top