CascadiaPHP 2024

stream_bucket_prepend

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

stream_bucket_prependZincirin başına bir bakla ekler

Açıklama

stream_bucket_prepend(resource $zincir, object $bakla): void

Zincirin başına bir bakla eklemek için çağrılır. Genellikle php_user_filter::filter() işlevinden çağrılır.

Bağımsız Değişkenler

zincir

Bir veya daha fazla bakla nesnesi içeren bir zincir özkaynağı.

bakla

Bakla nesnesi.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Örnekler

Örnek 1 - stream_bucket_prepend() örnekleri

<?php

class foo extends php_user_filter {
protected
$calls = 0;
public function
filter($giriş, $çıkış, &$tüketilen, $kapanış) {
while (
$bakla = stream_bucket_make_writeable($giriş)) {
$tüketilen += $bakla->datalen;
if (
$this->calls++ == 2) {
// Bu bakla diğer baklanın önünde görünecek.
stream_bucket_prepend($giriş, $bakla);
}
}
return
PSFS_FEED_ME;
}
}
stream_filter_register('test', 'foo');
print
file_get_contents('php://filter/read=test/resource=foo');
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top