php_user_filter::filter

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

php_user_filter::filterSüzgeç uygulanırken çağrılır

Açıklama

public php_user_filter::filter(
    resource $giriş,
    resource $çıkş,
    int &$tüketilen,
    bool $kapanış
): int

Bu yöntem, süzgecin ekli olduğu akım üzerinde yapılan her okuma veya yazma (fread() veya fwrite() gibi) işleminde çağrılır.

Bağımsız Değişkenler

giriş

Süzgeç uygulanacak verileri içeren bir veya daha fazla bakla nesnesini içeren zincir.

çıkış

Değiştirilmiş baklalarınızın yerleştirileceği diğer zincir.

tüketilen

Daima gönderimli bildirilmesi gereken tüketilen bağımsız değişkeni, süzgecinizin okuduğu ve değiştirdiği verilerin uzunluğu kadar artırılmalıdır. Çoğu durumda bu, tüketilen bağımsız değişkeninin değerini, her bir $bakla için $bakla->datalen kadar arttıracağınız anlamına gelir.

kapanış

Akım kapanış sürecindeyse (dolayısıyla bu, süzgeç zincirindeki son geçiştir) kapanış bağımsız değişkenine true atanmalıdır.

Dönen Değerler

filter() yöntemi işini bitirdiğinde aşağıdaki üç değerden birini döndürmelidir:

Dönen değer Anlamı
PSFS_PASS_ON Süzgeç giriş zincirindeki kullanılabilir veriyi başarıyla işledi ve çıkış zincirine ekledi.
PSFS_FEED_ME Süzgeç işini tamamladı ancak, döndürülecek bir veri yok. Akımdan veya önceki süzgeçten daha fazla veri gerekiyor.
PSFS_ERR_FATAL (öntanımlı) Süzgeç kurtarılamayacak bir hata tespit etti; devam edilemiyor.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top