PHP workshop for 2 days with Shopware, Sylius, PHPUnit and Codeception in Duisburg

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

Sabit Açıklama
STREAM_FILTER_READ Belirtilen süzgecin sadece okuma amacıyla kullanılacağını belirtmek için stream_filter_append() ve stream_filter_prepend() işlevi ile kullanılır.
STREAM_FILTER_WRITE Belirtilen süzgecin sadece yazma amacıyla kullanılacağını belirtmek için stream_filter_append() ve stream_filter_prepend() işlevi ile kullanılır.
STREAM_FILTER_ALL STREAM_FILTER_READ | STREAM_FILTER_WRITE ifadesine eşdeğerdir.
PSFS_PASS_ON Kullanıcı tanımlı süzgecin veriyi başarıyla işleyip biriktirici zincirini $out değiştirgesine yerleştirdiğini belirten donüş kodu.
PSFS_FEED_ME Kullanıcı tanımlı süzgecin veriyi başarıyla işlediğini fakat döndürülecek veri olmadığını belirten dönüş kodu.
PSFS_ERR_FATAL Kullanıcı tanımlı süzgecin kurtarılamayacak bir hata tespit ettiğini ve devam edilemeyeceğini belirten dönüş kodu.
PSFS_FLAG_NORMAL Normal okuma/yazma işlemi.
PSFS_FLAG_FLUSH_INC Arttırımlı boşaltım.
PSFS_FLAG_FLUSH_CLOSE Kapatmadan önce son boşaltım.
STREAM_USE_PATH Akımın include_path kullanacağını belirten seçenek.
STREAM_REPORT_ERRORS Akım açılırken, trigger_error() ile hata oluşturmaktan sarmalayıcının sorumlu olduğunu belirten seçenek. Bu seçeneği belirtmedikçe bir hata oluşturamazsınız.
STREAM_CLIENT_ASYNC_CONNECT Eşzamansız istemci soketi açar. Bu seçenek stream_socket_client() işlevinde STREAM_CLIENT_CONNECT seçeneği ile birlikte kullanılmalıdır.
STREAM_CLIENT_CONNECT İstemci soketi bağlantısı açar. Bu seçenek stream_socket_client() işlevinde kullanılır.
STREAM_CLIENT_PERSISTENT stream_socket_client() ile açılmış istemci soketinin sayfa yüklemeleri arasında kalıcı olacağını belirten seçenek.
STREAM_SERVER_BIND stream_socket_server() ile oluşturulmuş bir akımın belirtilen hedefe bağlanacağını belirten seçenek. Sunucu soketlerinin bu seçeneği daima içermesi gerekir.
STREAM_SERVER_LISTEN stream_socket_server() ile bir akım oluşturulup soket üzerinde dinlemeyi başlatmak için STREAM_SERVER_BIND seçeneğinin kullanılacağını belirten seçenek. Bağlantılı aktarımların (TCP gibi) bu seçeneği kullanması gerekir, yoksa sunucu soketi etkin kılınmaz. Bu seçeneğin bağlantısız aktarımlarla (UDP gibi) kullanımı bir hataya yol açar.
STREAM_NOTIFY_RESOLVE Akım için çözümlenecek bir uzak adresin gerektiğini yoksa çözümlemenin başarısız olacağını belirten seçenek. Ayrıca bakınız: stream_notification_callback().
STREAM_NOTIFY_CONNECT Bir harici özkaynak ile bağlantı kurulduğunu belirtir.
STREAM_NOTIFY_AUTH_REQUIRED Belirtilen özkaynağa erişim için kimlik doğrulaması gerektiğini belirtir. Genellikle STREAM_NOTIFY_SEVERITY_ERR önem derecesi ile kullanılır. stream_notification_callback() işlevinin önem değiştirgesine bakınız.
STREAM_NOTIFY_MIME_TYPE_IS Saptanan türün açıklaması için kullanılan ileti'nin ilişkilendirileceği özkaynağın MIME türü.
STREAM_NOTIFY_FILE_SIZE_IS Saptanan özkaynağın boyutu.
STREAM_NOTIFY_REDIRECTED Akımı başka bir yere yönlendirecek harici özkaynak. stream_notification_callback() işlevinin ileti değiştirgesine bakınız.
STREAM_NOTIFY_PROGRESS Geçerli akımın bayt_sayısını aktarmakta olduğunu ve azami_bayt_sayısı'nı da aktarabileceğini belirtir. stream_notification_callback() işlevine bakınız.
STREAM_NOTIFY_COMPLETED Akımda artık veri kalmadığını belirtir.
STREAM_NOTIFY_FAILURE Akımda soysal bir hata oluştuğunu belirtir. Ayrıntılar için stream_notification_callback() işlevinin ileti ve ileti_kodu değiştirgelerine bakınız.
STREAM_NOTIFY_AUTH_RESULT Kimlik doğrulamasının (başarılı ya da başarısız) tamamlandığını belirtir.
STREAM_NOTIFY_SEVERITY_INFO Normal, herhangi bir hatayla ilgili olmayan bildirim.
STREAM_NOTIFY_SEVERITY_WARN Hata önemli değildir. İşleme devam edilebilir.
STREAM_NOTIFY_SEVERITY_ERR Önemli bir hata oluştu. İşleme devam edilemiyor.
STREAM_IPPROTO_ICMP + Bir ICMP soketi sağlanır.
STREAM_IPPROTO_IP + Bir IP soketi sağlanır.
STREAM_IPPROTO_RAW + Bir ham (RAW) soket sağlanır.
STREAM_IPPROTO_TCP + Bir TCP soketi sağlanır.
STREAM_IPPROTO_UDP + Bir UDP soketi sağlanır.
STREAM_PF_INET + Genel Ağ Protokolünün 4. sürümü (IPv4).
STREAM_PF_INET6 + Genel Ağ Protokolünün 6. sürümü (IPv6).
STREAM_PF_UNIX + Unix sisteminin dahili protokolleri.
STREAM_SOCK_DGRAM + Bağlantısız aktarımlar (UDP gibi) için verikatarları sağlanır.
STREAM_SOCK_RAW + Dahili ağ protokollerine ve arayüzlerine erişmek için bir ham soket sağlanır. Genellikle bu tür soketleri sadece root kullanıcısı kullanabilir.
STREAM_SOCK_RDM + Bir RDM (Reliably-delivered messages - Güvenle teslim edilmiş iletiler) soketi sağlanır.
STREAM_SOCK_SEQPACKET + Sıralı bir paket akımı soketi sağlanır.
STREAM_SOCK_STREAM + Band dışı veri aktarım mekanizmaları (TCP gibi) ile sıralı, iki yönlü bayt akımları sağlanır.
STREAM_SHUT_RD İlgili alımları iptal etmek için stream_socket_shutdown() ile kullanılır.
STREAM_SHUT_WR İlgili aktarımları iptal etmek için stream_socket_shutdown() ile kullanılır.
STREAM_SHUT_RDWR İlgili aktarımları ve alımları iptal etmek için stream_socket_shutdown() ile kullanılır.
STREAM_CAST_FOR_SELECT streamWrapper::stream_cast() yöntemini stream_select() çağırdığında cast_as değiştirgesinin değeri.
STREAM_CAST_AS_STREAM streamWrapper::stream_cast() yöntemini stream_select() dışında işlevler tarafından çağrılırken cast_as değiştirgesinin değeri.
STREAM_META_TOUCH touch() çağrısını belirtmek için stream_metadata() ile kullanılır.
STREAM_META_OWNER chown() çağrısını belirtmek için stream_metadata() ile kullanılır.
STREAM_META_OWNER_NAME chown() çağrısını belirtmek için stream_metadata() ile kullanılır.
STREAM_META_GROUP chgrp() çağrısını belirtmek için stream_metadata() ile kullanılır.
STREAM_META_GROUP_NAME chgrp() çağrısını belirtmek için stream_metadata() ile kullanılır.
STREAM_META_ACCESS chmod() çağrısını belirtmek için stream_metadata() ile kullanılır.
STREAM_BUFFER_NONE Tamponlama yok.
STREAM_BUFFER_LINE Satır tamponlama.
STREAM_BUFFER_FULL Tam tamponlama.

Bilginize: + ile imlenmiş sabitler, stream_socket_pair() ile kullanılmak içindir. Bu sabitlerden bazıları sisteminizde bulunmayabilir.

Bilginize: STREAM_META_* sabitleri stream_metadata() ile kullanılmak içindir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top