CascadiaPHP 2024

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

Sabit Açıklama
STREAM_FILTER_READ Belirtilen süzgecin sadece okuma amacıyla kullanılacağını belirtmek için stream_filter_append() ve stream_filter_prepend() işlevi ile kullanılır.
STREAM_FILTER_WRITE Belirtilen süzgecin sadece yazma amacıyla kullanılacağını belirtmek için stream_filter_append() ve stream_filter_prepend() işlevi ile kullanılır.
STREAM_FILTER_ALL STREAM_FILTER_READ | STREAM_FILTER_WRITE ifadesine eşdeğerdir.
PSFS_PASS_ON Kullanıcı tanımlı süzgecin veriyi başarıyla işleyip biriktirici zincirini $out bağımsız değişkenine yerleştirdiğini belirten donüş kodu.
PSFS_FEED_ME Kullanıcı tanımlı süzgecin veriyi başarıyla işlediğini fakat döndürülecek veri olmadığını belirten dönüş kodu.
PSFS_ERR_FATAL Kullanıcı tanımlı süzgecin kurtarılamayacak bir hata tespit ettiğini ve devam edilemeyeceğini belirten dönüş kodu.
PSFS_FLAG_NORMAL Normal okuma/yazma işlemi.
PSFS_FLAG_FLUSH_INC Arttırımlı boşaltım.
PSFS_FLAG_FLUSH_CLOSE Kapatmadan önce son boşaltım.
STREAM_USE_PATH Akımın include_path kullanacağını belirten seçenek.
STREAM_REPORT_ERRORS Akım açılırken, trigger_error() ile hata oluşturmaktan sarmalayıcının sorumlu olduğunu belirten seçenek. Bu seçeneği belirtmedikçe bir hata oluşturamazsınız.
STREAM_CLIENT_ASYNC_CONNECT Eşzamansız istemci soketi açar. Bu seçenek stream_socket_client() işlevinde STREAM_CLIENT_CONNECT seçeneği ile birlikte kullanılmalıdır.
STREAM_CLIENT_CONNECT İstemci soketi bağlantısı açar. Bu seçenek stream_socket_client() işlevinde kullanılır.
STREAM_CLIENT_PERSISTENT stream_socket_client() ile açılmış istemci soketinin sayfa yüklemeleri arasında kalıcı olacağını belirten seçenek.
STREAM_SERVER_BIND stream_socket_server() ile oluşturulmuş bir akımın belirtilen hedefe bağlanacağını belirten seçenek. Sunucu soketlerinin bu seçeneği daima içermesi gerekir.
STREAM_SERVER_LISTEN stream_socket_server() ile bir akım oluşturulup soket üzerinde dinlemeyi başlatmak için STREAM_SERVER_BIND seçeneğinin kullanılacağını belirten seçenek. Bağlantılı aktarımların (TCP gibi) bu seçeneği kullanması gerekir, yoksa sunucu soketi etkin kılınmaz. Bu seçeneğin bağlantısız aktarımlarla (UDP gibi) kullanımı bir hataya yol açar.
STREAM_NOTIFY_RESOLVE Akım için çözümlenecek bir uzak adresin gerektiğini yoksa çözümlemenin başarısız olacağını belirten seçenek. Ayrıca bakınız: stream_notification_callback().
STREAM_NOTIFY_CONNECT Bir harici özkaynak ile bağlantı kurulduğunu belirtir.
STREAM_NOTIFY_AUTH_REQUIRED Belirtilen özkaynağa erişim için kimlik doğrulaması gerektiğini belirtir. Genellikle STREAM_NOTIFY_SEVERITY_ERR önem derecesi ile kullanılır. stream_notification_callback() işlevinin önem bağımsız değişkenine bakınız.
STREAM_NOTIFY_MIME_TYPE_IS Saptanan türün açıklaması için kullanılan ileti'nin ilişkilendirileceği özkaynağın MIME türü.
STREAM_NOTIFY_FILE_SIZE_IS Saptanan özkaynağın boyutu.
STREAM_NOTIFY_REDIRECTED Akımı başka bir yere yönlendirecek harici özkaynak. stream_notification_callback() işlevinin ileti bağımsız değişkenine bakınız.
STREAM_NOTIFY_PROGRESS Geçerli akımın bayt_sayısını aktarmakta olduğunu ve azami_bayt_sayısı'nı da aktarabileceğini belirtir. stream_notification_callback() işlevine bakınız.
STREAM_NOTIFY_COMPLETED Akımda artık veri kalmadığını belirtir.
STREAM_NOTIFY_FAILURE Akımda soysal bir hata oluştuğunu belirtir. Ayrıntılar için stream_notification_callback() işlevinin ileti ve ileti_kodu bağımsız değişkenlerine bakınız.
STREAM_NOTIFY_AUTH_RESULT Kimlik doğrulamasının (başarılı ya da başarısız) tamamlandığını belirtir.
STREAM_NOTIFY_SEVERITY_INFO Normal, herhangi bir hatayla ilgili olmayan bildirim.
STREAM_NOTIFY_SEVERITY_WARN Hata önemli değildir. İşleme devam edilebilir.
STREAM_NOTIFY_SEVERITY_ERR Önemli bir hata oluştu. İşleme devam edilemiyor.
STREAM_IPPROTO_ICMP + Bir ICMP soketi sağlanır.
STREAM_IPPROTO_IP + Bir IP soketi sağlanır.
STREAM_IPPROTO_RAW + Bir ham (RAW) soket sağlanır.
STREAM_IPPROTO_TCP + Bir TCP soketi sağlanır.
STREAM_IPPROTO_UDP + Bir UDP soketi sağlanır.
STREAM_PF_INET + Genel Ağ Protokolünün 4. sürümü (IPv4).
STREAM_PF_INET6 + Genel Ağ Protokolünün 6. sürümü (IPv6).
STREAM_PF_UNIX + Unix sisteminin dahili protokolleri.
STREAM_SOCK_DGRAM + Bağlantısız aktarımlar (UDP gibi) için verikatarları sağlanır.
STREAM_SOCK_RAW + Dahili ağ protokollerine ve arayüzlerine erişmek için bir ham soket sağlanır. Genellikle bu tür soketleri sadece root kullanıcısı kullanabilir.
STREAM_SOCK_RDM + Bir RDM (Reliably-delivered messages - Güvenle teslim edilmiş iletiler) soketi sağlanır.
STREAM_SOCK_SEQPACKET + Sıralı bir paket akımı soketi sağlanır.
STREAM_SOCK_STREAM + Band dışı veri aktarım mekanizmaları (TCP gibi) ile sıralı, iki yönlü bayt akımları sağlanır.
STREAM_SHUT_RD İlgili alımları iptal etmek için stream_socket_shutdown() ile kullanılır.
STREAM_SHUT_WR İlgili aktarımları iptal etmek için stream_socket_shutdown() ile kullanılır.
STREAM_SHUT_RDWR İlgili aktarımları ve alımları iptal etmek için stream_socket_shutdown() ile kullanılır.
STREAM_CAST_FOR_SELECT streamWrapper::stream_cast() yöntemini stream_select() çağırdığında cast_as bağımsız değişkeninin değeri.
STREAM_CAST_AS_STREAM streamWrapper::stream_cast() yöntemini stream_select() dışında işlevler tarafından çağrılırken cast_as bağımsız değişkeninin değeri.
STREAM_META_TOUCH touch() çağrısını belirtmek için stream_metadata() ile kullanılır.
STREAM_META_OWNER chown() çağrısını belirtmek için stream_metadata() ile kullanılır.
STREAM_META_OWNER_NAME chown() çağrısını belirtmek için stream_metadata() ile kullanılır.
STREAM_META_GROUP chgrp() çağrısını belirtmek için stream_metadata() ile kullanılır.
STREAM_META_GROUP_NAME chgrp() çağrısını belirtmek için stream_metadata() ile kullanılır.
STREAM_META_ACCESS chmod() çağrısını belirtmek için stream_metadata() ile kullanılır.
STREAM_BUFFER_NONE Tamponlama yok.
STREAM_BUFFER_LINE Satır tamponlama.
STREAM_BUFFER_FULL Tam tamponlama.

Bilginize: + ile imlenmiş sabitler, stream_socket_pair() ile kullanılmak içindir. Bu sabitlerden bazıları sisteminizde bulunmayabilir.

Bilginize: STREAM_META_* sabitleri stream_metadata() ile kullanılmak içindir.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
Sbastien
2 years ago
All STREAM_ AND PSFS_ constants values :

PSFS_ERR_FATAL => 0
PSFS_FEED_ME => 1
PSFS_FLAG_FLUSH_CLOSE => 2
PSFS_FLAG_FLUSH_INC => 1
PSFS_FLAG_NORMAL => 0
PSFS_PASS_ON => 2
STREAM_BUFFER_FULL => 2
STREAM_BUFFER_LINE => 1
STREAM_BUFFER_NONE => 0
STREAM_CAST_AS_STREAM => 0
STREAM_CAST_FOR_SELECT => 3
STREAM_CLIENT_ASYNC_CONNECT => 2
STREAM_CLIENT_CONNECT => 4
STREAM_CLIENT_PERSISTENT => 1
STREAM_CRYPTO_METHOD_ANY_CLIENT => 127
STREAM_CRYPTO_METHOD_ANY_SERVER => 126
STREAM_CRYPTO_METHOD_SSLv23_CLIENT => 57
STREAM_CRYPTO_METHOD_SSLv23_SERVER => 120
STREAM_CRYPTO_METHOD_SSLv2_CLIENT => 3
STREAM_CRYPTO_METHOD_SSLv2_SERVER => 2
STREAM_CRYPTO_METHOD_SSLv3_CLIENT => 5
STREAM_CRYPTO_METHOD_SSLv3_SERVER => 4
STREAM_CRYPTO_METHOD_TLS_CLIENT => 121
STREAM_CRYPTO_METHOD_TLS_SERVER => 120
STREAM_CRYPTO_METHOD_TLSv1_0_CLIENT => 9
STREAM_CRYPTO_METHOD_TLSv1_0_SERVER => 8
STREAM_CRYPTO_METHOD_TLSv1_1_CLIENT => 17
STREAM_CRYPTO_METHOD_TLSv1_1_SERVER => 16
STREAM_CRYPTO_METHOD_TLSv1_2_CLIENT => 33
STREAM_CRYPTO_METHOD_TLSv1_2_SERVER => 32
STREAM_CRYPTO_METHOD_TLSv1_3_CLIENT => 65
STREAM_CRYPTO_METHOD_TLSv1_3_SERVER => 64
STREAM_CRYPTO_PROTO_SSLv3 => 4
STREAM_CRYPTO_PROTO_TLSv1_0 => 8
STREAM_CRYPTO_PROTO_TLSv1_1 => 16
STREAM_CRYPTO_PROTO_TLSv1_2 => 32
STREAM_CRYPTO_PROTO_TLSv1_3 => 64
STREAM_FILTER_ALL => 3
STREAM_FILTER_READ => 1
STREAM_FILTER_WRITE => 2
STREAM_IGNORE_URL => 2
STREAM_IPPROTO_ICMP => 1
STREAM_IPPROTO_IP => 0
STREAM_IPPROTO_RAW => 255
STREAM_IPPROTO_TCP => 6
STREAM_IPPROTO_UDP => 17
STREAM_IS_URL => 1
STREAM_META_ACCESS => 6
STREAM_META_GROUP => 5
STREAM_META_GROUP_NAME => 4
STREAM_META_OWNER => 3
STREAM_META_OWNER_NAME => 2
STREAM_META_TOUCH => 1
STREAM_MKDIR_RECURSIVE => 1
STREAM_MUST_SEEK => 16
STREAM_NOTIFY_AUTH_REQUIRED => 3
STREAM_NOTIFY_AUTH_RESULT => 10
STREAM_NOTIFY_COMPLETED => 8
STREAM_NOTIFY_CONNECT => 2
STREAM_NOTIFY_FAILURE => 9
STREAM_NOTIFY_FILE_SIZE_IS => 5
STREAM_NOTIFY_MIME_TYPE_IS => 4
STREAM_NOTIFY_PROGRESS => 7
STREAM_NOTIFY_REDIRECTED => 6
STREAM_NOTIFY_RESOLVE => 1
STREAM_NOTIFY_SEVERITY_ERR => 2
STREAM_NOTIFY_SEVERITY_INFO => 0
STREAM_NOTIFY_SEVERITY_WARN => 1
STREAM_OOB => 1
STREAM_OPTION_BLOCKING => 1
STREAM_OPTION_READ_BUFFER => 2
STREAM_OPTION_READ_TIMEOUT => 4
STREAM_OPTION_WRITE_BUFFER => 3
STREAM_PEEK => 2
STREAM_PF_INET => 2
STREAM_PF_INET6 => 23
STREAM_PF_UNIX => 1
STREAM_REPORT_ERRORS => 8
STREAM_SERVER_BIND => 4
STREAM_SERVER_LISTEN => 8
STREAM_SHUT_RD => 0
STREAM_SHUT_RDWR => 2
STREAM_SHUT_WR => 1
STREAM_SOCK_DGRAM => 2
STREAM_SOCK_RAW => 3
STREAM_SOCK_RDM => 4
STREAM_SOCK_SEQPACKET => 5
STREAM_SOCK_STREAM => 1
STREAM_URL_STAT_LINK => 1
STREAM_URL_STAT_QUIET => 2
STREAM_USE_PATH => 1
To Top