PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

Sabit Açıklama
STREAM_FILTER_READ Belirtilen süzgecin sadece okuma amacıyla kullanılacağını belirtmek için stream_filter_append() ve stream_filter_prepend() işlevi ile kullanılır.
STREAM_FILTER_WRITE Belirtilen süzgecin sadece yazma amacıyla kullanılacağını belirtmek için stream_filter_append() ve stream_filter_prepend() işlevi ile kullanılır.
STREAM_FILTER_ALL STREAM_FILTER_READ | STREAM_FILTER_WRITE ifadesine eşdeğerdir.
PSFS_PASS_ON Kullanıcı tanımlı süzgecin veriyi başarıyla işleyip biriktirici zincirini $out değiştirgesine yerleştirdiğini belirten donüş kodu.
PSFS_FEED_ME Kullanıcı tanımlı süzgecin veriyi başarıyla işlediğini fakat döndürülecek veri olmadığını belirten dönüş kodu.
PSFS_ERR_FATAL Kullanıcı tanımlı süzgecin kurtarılamayacak bir hata tespit ettiğini ve devam edilemeyeceğini belirten dönüş kodu.
PSFS_FLAG_NORMAL Normal okuma/yazma işlemi.
PSFS_FLAG_FLUSH_INC Arttırımlı boşaltım.
PSFS_FLAG_FLUSH_CLOSE Kapatmadan önce son boşaltım.
STREAM_USE_PATH Akımın include_path kullanacağını belirten seçenek.
STREAM_REPORT_ERRORS Akım açılırken, trigger_error() ile hata oluşturmaktan sarmalayıcının sorumlu olduğunu belirten seçenek. Bu seçeneği belirtmedikçe bir hata oluşturamazsınız.
STREAM_CLIENT_ASYNC_CONNECT Eşzamansız istemci soketi açar. Bu seçenek stream_socket_client() işlevinde STREAM_CLIENT_CONNECT seçeneği ile birlikte kullanılmalıdır.
STREAM_CLIENT_CONNECT İstemci soketi bağlantısı açar. Bu seçenek stream_socket_client() işlevinde kullanılır.
STREAM_CLIENT_PERSISTENT stream_socket_client() ile açılmış istemci soketinin sayfa yüklemeleri arasında kalıcı olacağını belirten seçenek.
STREAM_SERVER_BIND stream_socket_server() ile oluşturulmuş bir akımın belirtilen hedefe bağlanacağını belirten seçenek. Sunucu soketlerinin bu seçeneği daima içermesi gerekir.
STREAM_SERVER_LISTEN stream_socket_server() ile bir akım oluşturulup soket üzerinde dinlemeyi başlatmak için STREAM_SERVER_BIND seçeneğinin kullanılacağını belirten seçenek. Bağlantılı aktarımların (TCP gibi) bu seçeneği kullanması gerekir, yoksa sunucu soketi etkin kılınmaz. Bu seçeneğin bağlantısız aktarımlarla (UDP gibi) kullanımı bir hataya yol açar.
STREAM_NOTIFY_RESOLVE Akım için çözümlenecek bir uzak adresin gerektiğini yoksa çözümlemenin başarısız olacağını belirten seçenek. Ayrıca bakınız: stream_notification_callback().
STREAM_NOTIFY_CONNECT Bir harici özkaynak ile bağlantı kurulduğunu belirtir.
STREAM_NOTIFY_AUTH_REQUIRED Belirtilen özkaynağa erişim için kimlik doğrulaması gerektiğini belirtir. Genellikle STREAM_NOTIFY_SEVERITY_ERR önem derecesi ile kullanılır. stream_notification_callback() işlevinin önem değiştirgesine bakınız.
STREAM_NOTIFY_MIME_TYPE_IS Saptanan türün açıklaması için kullanılan ileti'nin ilişkilendirileceği özkaynağın MIME türü.
STREAM_NOTIFY_FILE_SIZE_IS Saptanan özkaynağın boyutu.
STREAM_NOTIFY_REDIRECTED Akımı başka bir yere yönlendirecek harici özkaynak. stream_notification_callback() işlevinin ileti değiştirgesine bakınız.
STREAM_NOTIFY_PROGRESS Geçerli akımın bayt_sayısını aktarmakta olduğunu ve azami_bayt_sayısı'nı da aktarabileceğini belirtir. stream_notification_callback() işlevine bakınız.
STREAM_NOTIFY_COMPLETED Akımda artık veri kalmadığını belirtir.
STREAM_NOTIFY_FAILURE Akımda soysal bir hata oluştuğunu belirtir. Ayrıntılar için stream_notification_callback() işlevinin ileti ve ileti_kodu değiştirgelerine bakınız.
STREAM_NOTIFY_AUTH_RESULT Kimlik doğrulamasının (başarılı ya da başarısız) tamamlandığını belirtir.
STREAM_NOTIFY_SEVERITY_INFO Normal, herhangi bir hatayla ilgili olmayan bildirim.
STREAM_NOTIFY_SEVERITY_WARN Hata önemli değildir. İşleme devam edilebilir.
STREAM_NOTIFY_SEVERITY_ERR Önemli bir hata oluştu. İşleme devam edilemiyor.
STREAM_IPPROTO_ICMP + Bir ICMP soketi sağlanır.
STREAM_IPPROTO_IP + Bir IP soketi sağlanır.
STREAM_IPPROTO_RAW + Bir ham (RAW) soket sağlanır.
STREAM_IPPROTO_TCP + Bir TCP soketi sağlanır.
STREAM_IPPROTO_UDP + Bir UDP soketi sağlanır.
STREAM_PF_INET + Genel Ağ Protokolünün 4. sürümü (IPv4).
STREAM_PF_INET6 + Genel Ağ Protokolünün 6. sürümü (IPv6).
STREAM_PF_UNIX + Unix sisteminin dahili protokolleri.
STREAM_SOCK_DGRAM + Bağlantısız aktarımlar (UDP gibi) için verikatarları sağlanır.
STREAM_SOCK_RAW + Dahili ağ protokollerine ve arayüzlerine erişmek için bir ham soket sağlanır. Genellikle bu tür soketleri sadece root kullanıcısı kullanabilir.
STREAM_SOCK_RDM + Bir RDM (Reliably-delivered messages - Güvenle teslim edilmiş iletiler) soketi sağlanır.
STREAM_SOCK_SEQPACKET + Sıralı bir paket akımı soketi sağlanır.
STREAM_SOCK_STREAM + Band dışı veri aktarım mekanizmaları (TCP gibi) ile sıralı, iki yönlü bayt akımları sağlanır.
STREAM_SHUT_RD İlgili alımları iptal etmek için stream_socket_shutdown() ile kullanılır.
STREAM_SHUT_WR İlgili aktarımları iptal etmek için stream_socket_shutdown() ile kullanılır.
STREAM_SHUT_RDWR İlgili aktarımları ve alımları iptal etmek için stream_socket_shutdown() ile kullanılır.
STREAM_CAST_FOR_SELECT streamWrapper::stream_cast() yöntemini stream_select() çağırdığında cast_as değiştirgesinin değeri.
STREAM_CAST_AS_STREAM streamWrapper::stream_cast() yöntemini stream_select() dışında işlevler tarafından çağrılırken cast_as değiştirgesinin değeri.
STREAM_META_TOUCH touch() çağrısını belirtmek için stream_metadata() ile kullanılır.
STREAM_META_OWNER chown() çağrısını belirtmek için stream_metadata() ile kullanılır.
STREAM_META_OWNER_NAME chown() çağrısını belirtmek için stream_metadata() ile kullanılır.
STREAM_META_GROUP chgrp() çağrısını belirtmek için stream_metadata() ile kullanılır.
STREAM_META_GROUP_NAME chgrp() çağrısını belirtmek için stream_metadata() ile kullanılır.
STREAM_META_ACCESS chmod() çağrısını belirtmek için stream_metadata() ile kullanılır.
STREAM_BUFFER_NONE Tamponlama yok.
STREAM_BUFFER_LINE Satır tamponlama.
STREAM_BUFFER_FULL Tam tamponlama.

Bilginize: + ile imlenmiş sabitler, stream_socket_pair() ile kullanılmak içindir. Bu sabitlerden bazıları sisteminizde bulunmayabilir.

Bilginize: STREAM_META_* sabitleri stream_metadata() ile kullanılmak içindir.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top