PHP 8.1.28 Released!

streamWrapper::stream_cast

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::stream_castTemel özkaynağı döndürür

Açıklama

public streamWrapper::stream_cast(int $cast_as): resource

Bu yöntem stream_select() işlevine yanıtta çağrılır.

Bağımsız Değişkenler

cast_as

stream_cast()stream_select() çağırıyorsa STREAM_CAST_FOR_SELECT veya stream_cast() başka kullanımlar için çağrılıyorsa STREAM_CAST_AS_STREAM olabilir.

Dönen Değerler

Ya sarmalayıcı tarafından kullanılan temel akım özkaynağı ya da false dönmelidir.

Ayrıca Bakınız

  • stream_select() - Belirtilen akım dizisi üzerinde saniye ve mikrosaniye ile belirtilen zaman aşımıyla select() sistem çağrısının eşdeğeri olarak çalışır

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top