PHP 8.1.28 Released!

streamWrapper::dir_closedir

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::dir_closedirDizin tanıtıcısını kapatır

Açıklama

public streamWrapper::dir_closedir(): bool

Bu yöntem closedir() işlevine yanıtta çağrılır.

Dizin akımının açılışı ve kullanımı sırasında ayrılmış veya kilitlenmiş bütün özkaynaklar serbest bırakılmalıdır.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top