PHP 8.1.28 Released!

streamWrapper::dir_opendir

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::dir_opendirDizin tanıtıcısı açar

Açıklama

public streamWrapper::dir_opendir(string $url, int $seçenekler): bool

Bu yöntem opendir() işlevine yanıtta çağrılır.

Bağımsız Değişkenler

url

opendir() işlevine aktarılacak URL.

Bilginize:

URL parse_url() ile parçalarına ayrılmış olabilir.

seçenekler

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top