PHP 8.1.28 Released!

streamWrapper::stream_close

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::stream_closeBir özkaynağı kapatır

Açıklama

public streamWrapper::stream_close(): void

Bu yöntem, fclose() işlevine yanıtta çağrılır.

Sarmalayıcı tarafından ayrılmış veya kilitlenmiş tüm özkaynaklar serbest bırakılmalıdır.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top