PHP 8.1.28 Released!

streamWrapper::stream_lock

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::stream_lockTavsiye niteliğinde dosya kilitleme

Açıklama

public streamWrapper::stream_lock(int $işlem): bool

Bu yöntem, akım kapatılırken (LOCK_UN) flock(), file_put_contents() (seçenekler LOCK_EX içeriyorsa) ve stream_set_blocking() işlevine yanıtta çağrılır

Bağımsız Değişkenler

işlem

işlem şunlardan biri olabilir:

  • Paylaşımlı bir kilit (okuyucu) edinmek için LOCK_SH.
  • Ayrıcalıklı bir kilit (yazıcı) edinmek için LOCK_EX
  • Bir kilidi (paylaşımlı ya da ayrıcalıklı) serbest bırakmak için LOCK_UN.
  • Kilitlerken flock() engellenmesin isterseniz LOCK_NB (Windows'ta desteklenmez).

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

Bu yöntem başarısız olursa (örneğin, gerçeklenmemişse) bir E_WARNING çıktılanır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top