streamWrapper::stream_truncate

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::stream_truncateAkımı sondan kırpar

Açıklama

public streamWrapper::stream_truncate(int $yeni_boyut): bool

ftruncate() gibi bir kırpma işlemine yanıt olarak çağrılır.

Bağımsız Değişkenler

yeni_boyut

Yeni tampon boyutu.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top