streamWrapper::stream_metadata

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::stream_metadataAkım meta verilerini değiştir

Açıklama

public streamWrapper::stream_metadata(string $yol, int $seçenek, mixed $değer): bool

Bu yöntem, akımda meta verileri tanımlamak için çağrılır. Bir akım URL'sinde aşağıdaki işlevlerden biri çağrıldığında çağrılır:

Bu işlevlerden bazıları sisteminizde mevcut olmayabilir.

Bağımsız Değişkenler

yol

Meta verileri ayarlamak için dosya yolu veya URL. Bir URL söz konusu olduğunda, içinde :// kullanılmış bir URL olması gerektiğini unutmayın. Diğer URL biçimleri desteklenmez.

seçenek

Şunlardan biridir:

değer

seçenek şunlardan biri ise:

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner. seçenek gerçeklenmemişse, false dönmesi gerekir.

Ayrıca Bakınız

  • touch() - Dosyanın erişim ve değişiklik zamanını ayarlar
  • chmod() - Dosya kipini değiştirir
  • chown() - Dosyanın sahibini değiştirir
  • chgrp() - Dosya grubunu değiştirir
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top