streamWrapper::stream_open

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::stream_openBir dosya veya URL açar

Açıklama

public streamWrapper::stream_open(
    string $url,
    string $kip,
    int $seçenekler,
    ?string &$açık_yol
): bool

Bu yöntem sarmalayıcı ilklendirilirdikten hemen sonra çağrılır (örneğin, fopen() ve file_get_contents() tarafından).

Bağımsız Değişkenler

url

Özgün işleve aktarılacak URL belirtilir.

Bilginize:

URL, parse_url() ile parçalarına ayrılmış olabilir. Sadece :// ile ayrılmış URL'ler destenlenmektedir. : ve :/ teknik olarak URL'ler için geçerli olmakla birlikte bunlar desteklenmemektedir.

kip

Dosyayı açma amacını belirten kip; ayrıntılar için fopen() işlevine bakınız.

Bilginize:

Belirtilen kip'in url için geçerli olup olmadığına bakmayı unutmayın.

seçenekler

Akım arayüzü tarafından atanmış ek seçenekler aşağıdaki değerlerin birleşiminden oluşan bir bit maskesi olarak belirtilir:

Seçenek Açıklama
STREAM_USE_PATH url göreli ise özkaynak include_path kullanılarak aranır.
STREAM_REPORT_ERRORS Bu seçenek belirtilmişse akımın açılışı sırasında trigger_error() kullanarak hatayı raporlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Belirtilmemişse herhangi bir hata oluşturamazsınız.

açık_yol

seçenekler bağımsız değişkenine STREAM_USE_PATH atanmış ve url başarıyla açılmışsa açık_yol bağımsız değişkenine açılan dosya veya özkaynağın tam yolunun yerleştirilmesi gerekir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

Bu yöntem çağrısı başarısız olursa (gerçeklenmeme sorunu gibi) bir E_WARNING iletisi çıktılar.

Notlar

Bilginize:

streamWrapper::$context özelliği, çağıran işleve geçerli bir bağlam aktarılırsa güncellenir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top