PHP 8.1.28 Released!

streamWrapper::stream_read

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::stream_readAkımdan veri okur

Açıklama

public streamWrapper::stream_read(int $sayı): string|false

Bu yöntem fread() ve fgets() işlevine yanıtta çağrılır.

Bilginize:

Başarıyla okunan bayt sayısına göre akımdaki konumlayıcıyı güncellemeyi unutmayın.

Bağımsız Değişkenler

sayı

Geçerli konumdan okunacak bayt sayısı.

Dönen Değerler

Akımda sayı bayttan daha az bayt varsa, olan döndürülür. Hiç veri yoksa boş bir dizge, okuma başarısız olmuşsa false dönmelidir.

Hatalar/İstisnalar

Bu yöntem çağrısı başarısız olursa (gerçeklenmeme sorunu gibi) bir E_WARNING iletisi çıktılar.

Bilginize:

Dönen değer sayı bayttan daha uzunsa bir E_WARNING çıktılanır ve fazlalık veri kaybedilir.

Notlar

Bilginize:

Dosya sonuna ulaşılıp ulaşılmadığını görmek için streamWrapper::stream_read() çağrısının hemen ardından streamWrapper::stream_eof() çağrılır. Yöntem gerçeklenmemişse dosya sonuna ulaşıldığı varsayılır.

Notlar

Uyarı

Tüm dosyayı okurken (örneğin, file_get_contents() ile), PHP bir döngü halinde önce streamWrapper::stream_read() ve ardından streamWrapper::stream_eof() öğesini çağırır, ancak streamWrapper::stream_read() boş olmayan bir dizge döndürdüğü sürece, streamWrapper::stream_eof()'un dönüş değeri yok sayılır.

Ayrıca Bakınız

  • fread() - Dosyayı ikil kipte okur
  • fgets() - Dosya tanıtıcısından bir satır döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top