PHP 8.1.28 Released!

streamWrapper::__construct

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::__constructYeni bir akım sarmalayıcı oluşturur

Açıklama

public streamWrapper::__construct()

Akım sarmalayıcı açılırken streamWrapper::stream_open() yönteminden önce çağrılır.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top