PHP 8.1.28 Released!

streamWrapper::stream_eof

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::stream_eofDosya göstericisinin dosya sonunda olup olmadığına bakar

Açıklama

public streamWrapper::stream_eof(): bool

Bu yöntem, feof() işlevine yanıtta çağrılır.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Oku/yaz konumu akımın sonundaysa ve okunacak başka veri kalmamışsa true yoksa false dönmelidir.

Notlar

Uyarı

Tüm dosyayı okurken (örneğin, file_get_contents() ile), PHP bir döngü halinde önce streamWrapper::stream_read() ve ardından streamWrapper::stream_eof() öğesini çağırır, ancak streamWrapper::stream_read() boş olmayan bir dizge döndürdüğü sürece, streamWrapper::stream_eof()'un dönüş değeri yok sayılır.

Ayrıca Bakınız

  • feof() - Bir dosya tanıtıcısı üzerinde konum dosya sonunda mı diye bakar

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top