CascadiaPHP 2024

streamWrapper::url_stat

(PHP 4 >= 4.3.2, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

streamWrapper::url_statBir dosya hakkında bilgi döndürür

Bağımsız Değişkenler

dosya

Hakkında bilgi döndürülecek dosyanın yolu veya URL'si. Bir URL belirtilmesi durumunda URL ayracı olarak :// kullanılmalıdır. Diğer URL biçimleri desteklenmemektedir.

seçenekler

Akım arayüzü tarafından atanan ek seçeneklerden oluşur. Aşağıdaki değerlerin birleşiminden oluşan bit maskesidir.

Seçenek Açıklama
STREAM_URL_STAT_LINK Başka özkaynaklarla ilintilenme yeteneği olan özkaynaklar için (örneğin, bir HTTP konumuna yönlendirme veya bir dosya sistemi sembolik bağı). Bu seçenek sadece döndürülen bağın kendisi hakkında bilgi döndürür, bağın hedefi hakkında değil. Bu seçenek, lstat(), is_link() veya filetype() çağrılarına yanıtta atanır.
STREAM_URL_STAT_QUIET Bu seçenek atanmışsa sarmalayıcı herhangi bir hata oluşturamayacaktır. Atanmamışsa, URL'nin durumlanması sırasında trigger_error() işlevini kullanarak hataları raporlamaktan siz sorumlu olursunuz.

Dönen Değerler

stat() işlevinin döndürdüğü öğeleri içermesi gereken bir dizi döner. Bilinmeyen veya kullanılabilir olmayan değerler uygun bir değere (genellikle 0) ayarlanır. stat() altında belgelendiği gibi mode değerine özel itina gösterilir. Başarısızlık durumanda false döner.

Hatalar/İstisnalar

Bu yöntem çağrısı başarısız olursa (gerçeklenmeme sorunu gibi) bir E_WARNING iletisi çıktılar.

Notlar

Bilginize:

streamWrapper::$context özelliği, çağıran işleve geçerli bir bağlam aktarılırsa güncellenir.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top