SplFileInfo::isReadable

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8)

SplFileInfo::isReadableTells if file is readable

Açıklama

public SplFileInfo::isReadable(): bool

Check if the file is readable.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns true if readable, false otherwise.

Örnekler

Örnek 1 SplFileInfo::isReadable() example

<?php
$info
= new SplFileInfo('readable.jpg');
if (
$info->isReadable()) {
echo
$info->getFilename() . ' is readable';
}
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

readable.jpg is readable

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top