International PHP Conference Munich 2021

SplFileInfo::openFile

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8)

SplFileInfo::openFileGets an SplFileObject object for the file

Açıklama

public SplFileInfo::openFile(string $open_mode = "r", bool $use_include_path = false, resource $context = null): SplFileObject

Creates an SplFileObject object of the file. This is useful because SplFileObject contains additional methods for manipulating the file whereas SplFileInfo is only useful for gaining information, like whether the file is writable.

Değiştirgeler

open_mode

The mode for opening the file. See the fopen() documentation for descriptions of possible modes. The default is read only.

use_include_path

true atandığı takdirde, dosya ayrıca include_path yönergesinde belirtilen yollarda da aranır.

context

Bağlamlar ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için kılavuzun Bağlam seçenekleri ve değiştirgeleri bölümünde bulunabilir.

Dönen Değerler

The opened file as an SplFileObject object.

Hatalar/İstisnalar

A RuntimeException if the file cannot be opened (e.g. insufficient access rights).

Örnekler

Örnek 1 SplFileInfo::openFile() example

<?php
$fileinfo 
= new SplFileInfo('/tmp/foo.txt');

if (
$fileinfo->isWritable()) {

    
$fileobj $fileinfo->openFile('a');

    
$fileobj->fwrite("appended this sample text");
}
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top