PHP 8.1.26 Released!

SplFileInfo::getATime

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8)

SplFileInfo::getATimeGets last access time of the file

Açıklama

public SplFileInfo::getATime(): int|false

Gets the last access time for the file.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns the time the file was last accessed on success, or false on failure.

Hatalar/İstisnalar

Throws RuntimeException on error.

Örnekler

Örnek 1 SplFileInfo::getATime() example

<?php
$info
= new SplFileInfo('example.jpg');
echo
'Last accessed at ' . date('g:i a', $info->getATime());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Last accessed at 1:49 pm

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top