PHP 7.4.22 Released!

SplFileInfo::getATime

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8)

SplFileInfo::getATimeGets last access time of the file

Açıklama

public SplFileInfo::getATime(): int

Gets the last access time for the file.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the time the file was last accessed.

Hatalar/İstisnalar

Throws RunTimeException on error.

Ayrıca Bakınız

  • fileatime() - Dosyaya son erişim zamanını döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top