SymfonyWorld Online 2022 Winter Edition

SplFileInfo::getATime

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8)

SplFileInfo::getATimeGets last access time of the file

Açıklama

public SplFileInfo::getATime(): int|false

Gets the last access time for the file.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the time the file was last accessed on success, or false on failure.

Hatalar/İstisnalar

Throws RunTimeException on error.

Ayrıca Bakınız

  • fileatime() - Dosyaya son erişim zamanını döndürür

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top