PHP 8.0.24 Released!

SplFileInfo::getPath

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8)

SplFileInfo::getPathGets the path without filename

Açıklama

public SplFileInfo::getPath(): string

Returns the path to the file, omitting the filename and any trailing slash.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns the path to the file.

Örnekler

Örnek 1 SplFileInfo::getPath() example

<?php
$info 
= new SplFileInfo('/usr/bin/php');
var_dump($info->getPath());


$info = new SplFileInfo('/usr/');
var_dump($info->getPath());?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

string(8) "/usr/bin"
string(4) "/usr"

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top