PHPKonf 2021 Online

SplFileInfo::getGroup

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8)

SplFileInfo::getGroupGets the file group

Açıklama

public SplFileInfo::getGroup(): int

Gets the file group. The group ID is returned in numerical format.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

The group id in numerical format.

Hatalar/İstisnalar

Throws RuntimeException on error.

Örnekler

Örnek 1 SplFileInfo::getGroup() example

<?php
$info 
= new SplFileInfo(__FILE__);
print_r(posix_getgrgid($info->getGroup()));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top