SplFileInfo::getGroup

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8)

SplFileInfo::getGroupGets the file group

Açıklama

public SplFileInfo::getGroup(): int|false

Gets the file group. The group ID is returned in numerical format.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

The group id in numerical format on success, or false on failure.

Hatalar/İstisnalar

Throws RuntimeException on error.

Örnekler

Örnek 1 SplFileInfo::getGroup() example

<?php
$info
= new SplFileInfo(__FILE__);
print_r(posix_getgrgid($info->getGroup()));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top