CascadiaPHP 2024

posix_getgrgid

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

posix_getgrgidGrup kimliği belirtilen grup hakkında bilgi verir

Açıklama

posix_getgrgid(int $grup_kimliği): array|false

grup_kimliği kimlikli grup hakkında bilgi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

grup_kimliği

Grup kimliği.

Dönen Değerler

Dönen dizinin elemanları:

Grup bilgileri dizisi
Anahtar Açıklama
name Grubun ismi. En fazla 16 karakter uzunlukta olabilir.
passwd Şifreli olarak grup parolası. Sistemde "shadow" parolalar kullanılıyorsa sadece bir * imi bulunur.
gid Sayısal olarak grup kimliği. İşlevi çağırıken grup_kimliği bağımsız değişkenine atananla aynı olmalıdır.
members Grubun üyelerinin isimlerini birer dizge olarak içeren bir dizidir.
İşlev başarısız olursa false döndürür

Örnekler

Örnek 1 - posix_getgrgid() örneği

<?php

$groupid
= posix_getegid();
$groupinfo = posix_getgrgid($groupid);

print_r($groupinfo);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Array
(
  [name]  => toons
  [passwd] => x
  [members] => Array
    (
      [0] => tom
      [1] => jerry
    )
  [gid]   => 42
)

Ayrıca Bakınız

 • posix_getegid() - Çalışan sürecin etkin grup kimliğini döndürür
 • posix_getgrnam() - İsmi belirtilen grup hakkında bilgi verir
 • filegroup() - Dosyanın sahibi olan grubu döndürür
 • stat() - Bir dosya hakkında bilgi döndürür
 • POSIX getgrgid(3) kılavuz sayfası

add a note

User Contributed Notes 4 notes

up
1
tech at dslip dot com dot au
22 years ago
okies...

This code should be considered as an OPTION only, it works under MY set of circumstances, and that is all I intended. The below funtion will return the NAME of the GROUP if provided with the Group ID#

function RC_posix_getgrgid($gid)
{
$LocationGroup = "/etc/group"; //EDIT THIS IF YOU HAVE A DIFFERENT OS. mine = debian
$fp = fopen ("/etc/group","r");
while ($groupinfo = fscanf ($fp, "%[a-zA-Z0-9]:x:%[0-9]:%[a-zA-Z0-9]\n"))
{
list ($name, $groupID, $nfi) = $groupinfo;
if ($groupID == $gid)
{
$returnval = $name;
}
}
fclose($fp);
if($returnval) { return $returnval; } else { return 0; }
}
up
0
cweiske at php dot net
15 years ago
When posix_getgrgid() fails (e.g. an invalid/unknown group id), it returns false.
This is except for Mac OSX on which you get an array with name "nogroup" and gid of "-1".
up
0
james at jfc dot org dot uk
21 years ago
in php-4.3 the array returned seems to have changed.

it now returns:

["name"] group name
["passwd"] group password
["members"] group members (array of usernames)
["gid"] numeric group id
up
0
rcgraves+php at brandeis dot edu
24 years ago
Returns an array containing the elements of the group structure. The array has both numeric indices, each of which is a string naming one member of the group, and named string indices. The array elements are:

$_["name"] string groupname (users)
$_["gid"] integer gidnumber (e.g. 0 for wheel/root)
$_["members"] int number of users in group
$_[0]..$_[n] string usernames in the group
To Top